Tolerancijos diena

LT:

…Mediko pareigas atliksiu nepaisydamas paciento amžiaus, tautybės, religijos, rasės ar socialinės priklausomybės…

 

Sveikiname su Tarptautine tolerancijos diena, kuri kasmet minima lapkričio 16ąją dieną! Sveikatos priežiūros specialistas yra lyg tolerancijos simbolis, kuris nepaisant lyties, tautybės, kultūros ar išsilavinimo privalo suteikti pagalbą kiekvienam žmogui. Būkime tolerancijos pavyzdys ir dalinkimės meile, atjauta bei ramybe su kiekvienu! PrisiminkiteHipokrato priesaiką, kuri vienija mūsų LSMU bendruomenę, skatina gerbti žmogų ir gyvybę, neleidžia diskriminuoti bei padeda būti sąžiningam prieš save ir  kitą. 

 

A. D. 1997 m. atnaujinta HIPOKRATO PRIESAIKA:

Savo šeimos, mokytojų ir medicinos profesijos brolių akivaizdoje iškilmingai prisiekiu, kad sutelkdamas visus savo sugebėjimus laikysiuosi šios priesaikos:

Visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai. Saugosiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties, gerbsiu jos orumą.

Gerbsiu savo mokytojus ir ta pačia dvasia perduosiu medicinos meną kitiems, stengsiuosi neatsilikti nuo medicinos mokslo pažangos, ligonių labui nevengsiu konsultuotis su labiau patyrusiais gydytojais.

Sąžiningai, garbingai ir nesavanaudiškai gydysiu be išimties visus, vengsiu tyrimo ir gydymo metodų, žalingų žmogaus gyvybei ir sveikatai bei pažeidžiančių žmogaus teises.

Informuosiu ligonį ir jo šeimą apie ligą, tyrimo ir gydymo būdus bei galimas pasekmes, atsižvelgdamas į jo interesus ir pageidavimus.

Niekada neskirsiu ir neduosiu mirtinos vaistų dozės nei savo noru, nei kitų prašomas.

Sieksiu paciento gerovės, vengsiu bet kokio nehumaniško žingsnio, paciento klaidinimo ir korupcijos.

Šventai saugosiu man patikėtas paslaptis. Visada būsiu korektiškas savo kolegoms.

Mediko pareigas atliksiu nepaisydamas paciento amžiaus, tautybės, religijos, rasės ar socialinės priklausomybės.

Net ir verčiamas, nieku gyvu nesutiksiu, kad mano medicinos žinios būtų nukreiptos prieš žmogiškumą.

Jei nepažeisiu šios iškilmingai, laisvai ir garbingai duotos priesaikos, tebūnie man leista džiaugtis gyvenimu bei medicinos mokslo praktika.

Tepadeda man Dievas!

 

EN

…I will not permit considerations of gender, race, religion, political affiliation, sexual orientation, nationality, or social standing to influence my duty of care…

 

Congratulations on International Tolerance Day celebrated annualy on the 16th of November! A health professional is a symbol of tolerance who irrespectively of gender, nationality, culture, or education holds the duty to assist every human being. Let’s set an example of tolerance and share love, compassion and peace with everyone! Remember the Hippocratic Oath which unites our LSMU community, encourages respect for human beings and life, prevents discrimination and aids honesty with yourself and others.

 

Now, as a new doctor, I solemnly promise that I will to the best of my ability serve humanity—caring for the sick, promoting good health, and alleviating pain and suffering.

I recognise that the practice of medicine is a privilege with which comes considerable responsibility and I will not abuse my position.

I will practise medicine with integrity, humility, honesty, and compassion—working with my fellow doctors and other colleagues to meet the needs of my patients.

I shall never intentionally do or administer anything to the overall harm of my patients.

I will not permit considerations of gender, race, religion, political affiliation, sexual orientation, nationality, or social standing to influence my duty of care.

I will oppose policies in breach of human rights and will not participate in them. I will strive to change laws that are contrary to my profession’s ethics and will work towards a fairer distribution of health resources.

I will assist my patients to make informed decisions that coincide with their own values and beliefs and will uphold patient confidentiality.

I will recognise the limits of my knowledge and seek to maintain and increase my understanding and skills throughout my professional life. I will acknowledge and try to remedy my own mistakes and honestly assess and respond to those of others.

I will seek to promote the advancement of medical knowledge through teaching and research.

I make this declaration solemnly, freely, and upon my honour.