Universitetas ir jo savivalda

Užtikrink skaidrų demokratijos procesą universiteto struktūrose. Dalyvauk ir gink studentų interesus

Taryba

 • Universiteto tarybos kadencijos trukmė – 5 metai.
 • Tarybos sudėtis skelbiama Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, o pirmininkas renkamas pačios tarybos, visų narių balsų dauguma.
 • Tarybos pirmininku negali būti Universitete dirbantys asmenys, Seimo ir Vyriausybės nariai, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl universitetas yra apsaugotas nuo politikos invazijos.

Taryba - universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija, kurią sudaro 11 narių.

Nariai skiriami aukštojo mokslo tarybos teikimu
4
Universiteto darbuotojai
3
Studentų atstovybės deleguoti atstovai
2
ŠMM ministro ir senato deleguotas narys
1
Administracijos ir kitų darbuotojų atstovas
1

Senatas

Universiteto senatas – aukščiausia universiteto savivaldos institucija, atsakinga už bendruosius universiteto reikalus.
mokslininkai bei dėstytojai
Studentų atstovybės nariai.
Senatas – akademinis valdymo organas, kurį sudaro 49 nariai. Senato kadencijos trukmė, kaip ir tarybos – 5 metai.
Profesoriaus pareigas einantys dėstytojai sudaro ne mažiau kaip 50 procentų, o studentai – ne mažiau kaip 20 procentų Senato narių, todėl mes, studentai, turime didelį lemiamą balsą valdymo procese.

Kas tie 10 studentų Senate?
Tai Studentų interesams atstovaujančios Studentų atstovybės nariai. Norite išgirsti jų vardus ir pavardes ? Visi jie įvardinti Studentų atstovai struktūrose skiltyje.
Studentus į LSMU Senatą deleguoja LSMU Studentų atstovybės ataskaitinė konferencija (aukščiausias SA valdymo organas). Dalyvauk, ir gink studentų interesus.

Rektorius ir Rektoratas

 • Rektorių renka arba atšaukia Taryba.
 • Konkurse rektoriaus pareigoms gali dalyvauti mokslo laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo.
 • Rektoratas – tai Rektoriaus patariamoji institucija, kurią sudaro: rektorius, kancleriai, prorektoriai, dekanai, Universiteto mokslo institutų direktoriai ir Studentų atstovybės prezidentas bei deleguotas asmuo.

  Kitos universiteto institucijos

  Remiantis universiteto statutu (aukščiausias universiteto dokumentas, tvirtintas seimo nutarimu), studentų atstovai taip pat dalyvauja Fakultetų tarybų vekloje (ne mažiau 20% tarybos narių), Institutų tarybų veikloje (ne mažiau 10% tarybos narių).
  Gydytojai rezidentai, kurie taip pat yra studentai, dalyvauja motyvaciniuose pokalbiuose į rezidentūros programas, rezidentų atstovai dalyvauja rezidentūros programų komitetuose.