Komitetai

Akademinis komitetas
Koordinatorė

Viktorija Viskantaitė

Susisiek: akademinis.komitetas@lsmusa.lt

Akademinio komiteto tikslas – supažindinti visus studentus su akademine informacija ir užtikrinti, jog kiekvienas Universiteto studentas žinotų, išmanytų ir sugebėtų apginti savo teises. Akademinio komiteto nariai nuolat domisi ir gilinasi į studentų skundus ir problemas, susijusias su studijų procesu ir tvarkaraščiais, padeda išspręsti nesusipratimus bei glaudžiai bendradarbiaudami su Universiteto administracija rūpinasi, kad studijų kokybė Universitete vis gerėtų. Komitetas taip pat yra atsakingas už visus grupių ir kursų seniūnus, jiems teikia visą reikalingą informaciją ir rengia mokymus. Tačiau svarbiausia – komiteto nariai stengiasi, kad visa su studijomis susijusi informacija būtų pateikta aiškiai ir suprantamai.

Socialinio komiteto tikslas – kurti ir užtikrinti studentų emocinę, socialinę gerovę bei saugią aplinką universitete ir už jo ribų. Komiteto nariai siekia išsiaiškinti įvairius studentų poreikius, kylančias problemas, rūpinasi studentų finansine parama, rengia socialines akcijas bei bendradarbiaudami su Universiteto administracija siekia užtikrinti tinkamą aplinką kiekvienam studentui pagal jo poreikius.

Socialinis komitetas
Koordinatorė

Beatričė Ramanauskaitė

Susisiek: socialinis.komitetas@lsmusa.lt

Informacinis komitetas
Koordinatorė

Elžbieta Skirbutytė

Susisiek: rsv@lsmusa.lt

Informacinio komiteto pagrindinis tikslas – greita bei kokybiška komunikacija tarp įvairių Universiteto bendruomenės grupių. Komiteto komanda glaudžiai bendradarbiauja su kitais LSMU SA komitetų nariais, kad teikiama informacija būtų tiksli ir teisinga. Taip yra užtikrinama gera komunikacija ne tik atstovybės viduje, bet ir su visais Universiteto bendruomenės nariais. 

Studentų įvaizdžio pateikimas socialinėje erdvėje – pagrindinis informacinio komiteto darbas, todėl vizualus ir reklamas ruošiame atsakingai bei kokybiškai.

Laisvalaikio komiteto tikslas – organizuoti renginius studentams bei užtikrinti įdomų ir įvairų laisvalaikį. Komiteto nariai ne tik organizuoja tradicinius renginius, tokius kaip „LSMU Garbė“, „Pirmakursių stovykla“, „Valentino dienos protmūšis“, bet siūlo naujas idėjas įdomiam studentų laisvalaikio praleidimui. Komiteto veikla susideda iš pradinių idėjų formulavimo bei detalaus renginio organizavimo: renginio formato ir vietos parinkimo, veiklų sugalvojimo bei paskirstymo ir sklandaus renginio vykdymo. Siekiant informuoti bei pritraukti studentus yra bendradarbiaujama su kitais komitetais.

Laisvalaikio komitetas
Koordinatorė

Guoda Jankauskaitė

Susisiek: laisvalaikis@lsmusa.lt

Marketingo ir projektų komitetas
Koordinatorė

Eglė Gustainytė

Susisiek: projektai@lsmusa.lt

Marketingo ir projektų komiteto tikslas – užtikrinti rėmėjus LSMU SA renginiams: ieškoti potencialių partnerių, komunikuoti, pasirūpinti jų reprezentacija renginiuose bei vystyti ateities projektų vizijas, perteikti ir realizuoti bendradarbiavimo pasiūlymus. Komitete siekiama išsiaiškinti, kaip komunikuoti su rėmėjais, projektų rašymo bei vystymo strategijas, efektyvaus bendradarbiavimo principus. Taip, kartu su kitais komitetais, dirbama dėl kokybiškų renginių ir veiklų organizavimo bei įvykdymo, taip pat Universiteto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis sklaidos.