Svarbiausi vidiniai dokumentai

LSMU Studentų atstovybės įstatai – svarbiausias organizacijos teisinis dokumentas, kuriame nustatoma LSMU Studentų atstovybės valdymo sistema, institucijos, paskirstomos galios tarp valdymo institucijų. Tai LSMU steigimo dokumentas, kuriuo organizacija privalo vadovautis savo veikloje.

Lietuvos  sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybės veiklos reglamentasnustato pagrindinius LSMU SA ir universiteto studentų atstovų rinkimų bei veiklos principus.

LSMU SA Strategija tai svarbiausių mūsų organizacijos tikslų, veiklos krypčių ir veiksmų planas.

Duomenų apsaugos tvarkatai dokumentas reglamentuojantis duomenų tvarkymą ir valdymą LSMU SA, remiantis pagrindiniais DBAR principais