Aktualūs studijų dokumentai

Studentų mokslo tiriamųjų (mokomųjų) darbų organizavimo ir vykdymo lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje kauno klinikose tvarkos aprašas

Mokslo ir studijų įstatymas – pagrindinis LR įstatymas reglamentuojantis aukštąjį mokslą Lietuvoje

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutas – pagrindinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dokumentas reglamentuojantis universiteto veiklą

LSMU Studijų reglamentas – reglamentuoja LSMU pirmosios, antrosios  pakopų bei vientisųjų studijų tvarką.

LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų_studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai – aktualu “rotuojant” studentus.

Studento_pervedimo_į_laisvą_valstybės_finasnuojamą_ir_laisvą_valstybės_nefinansuojamą_vietą_tvarka – aktualu “rotuojant” studentus.

Studijų_rezultatų_įskaitymo_LSMU_tvarka – aktualu įstojusiems iš kitų universitetų bei keičiantiems studijų programą LSMU studentams, kurie dalį studijų jau yra įvykdę.

Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai komisija yra skirta spręsti Universiteto studentų ir administracijos ar kitų darbuotojų ginčus, susijusius su studijų ir mokslo veikla.

LSMU fakulteto tarybos reglamentas – reglamentuoja fakulteto savivaldos veiklą- studijų ir mokslo organizavimą.

Studijų kokybės užtikrinimo LSMU nuostatai – skirti detalizuoti ir užtikrinti procesų palaikančių bei gerinančių studijų kokybę LSMU veikimą.

Studijų programų komitetų nuostatai – studijų programą prižiūrinčio ir tobulinančio komiteto nustatai

LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai

Praleistų kontaktinių darbo valandų pateisinimas