Pozicijos bei kreipimaisi

POZICIJA DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 77 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO REG. NR. XIVP-1001    2021-10-28

POZICIJA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-348“ PROJEKTO.   2021-10-07

DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ MEDICINOS VIENTISŲJŲ IR REZIDENTŪROS STUDIJŲ VIETŲ SKAIČIAUS PLANAVIMO   2021-04-08

KREIPIMASIS Dėl duomenų bazių prenumeratos pratęsimo   2021-04-07

DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ GYDYTOJAMS REZIDENTAMS   2020-11-17

Pozicija dėl valstybės finansuojamų pirmosios ir antrosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų  2019-03-15

LSMU SA pozicija dėl LSMU etikos kodekso pažeidimo atvejų, tokių kaip seksualinis priekabiavimas    2018-10-02

Ketinimų protokolas “Dėl studijų proceso administravimo ir studijų organizavimo informacinės sistemos kūrimo ir pokyčių įgyvendinimo 2016-09-27

LSMU SA pozicija dėl rezidentų skaičiaus 2014 04 02

LSMU SA pozicija dėl rezidentų projekto 2012 01 13

Dėl gydytojų rengimo 2012 12 04

Kreipimasis dėl biomedicininių tyrimų rinkliavos 2013 02 05

Dėl privalomo medikų atidirbimo Lietuvoje 2013 02 13

Kreipimasis dėl imunoprofilaktikos 2009-2013 m. programos 2013 08 16