Apie mus

LSMU studentų atstovybė – Savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, universiteto studentų interesams atstovaujanti organizacija

Misija

Vienyti ir atstovauti studentus. Siekti jų visapusiškos gerovės, kuriant sąžiningą, atsakingą ir tarptautišką bendruomenę.

Vizija

Profesionali ir atvira LSMU bendruomenė.

Vertybės
  • Atvirumas
  • Atsakomybė
  • Supratingumas
  • Profesionalumas
  • Sąžiningumas
  • Nuoširdumas

Studentas atstovybėje yra visada laukiamas, o jo balsas bus išgirstas.

Rūpinamės

Studijų kokybe, akademiniu sąžiningumu, studijų prieinamumu, stipendijomis, LSMU bendrabučiais bei juose gyvenančiais studentais, Lietuvos studento pažymėjimo išdavimu.

Atstovaujame

LSMU Studentų interesams LSMU struktūrose, Lietuvos studentų sąjungoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje bei kitose valstybinėse institucijose, Kaune, Lietuvoje bei tarptautiniu mastu veikiančiose organizacijose.

Organizuojame

Mokymus, seminarus, diskusijas įvairiomis temomis LSMU Studentų atstovybės nariams bei visiems LSMU studentams. Padedame studentams integruotis į universiteto bendruomenę bei visapusiškai tobulėti.

Studentų atstovybės komanda

Mūsų durys atviros kiekvienam studentui, tiek ieškančiam pagalbos sprendžiant problemas, tiek norinčiam tapti mūsų organizacijos dalimi. Visuomet laukiame aktyvių ir visuomeniškų studentų bei garantuojame, kad kiekvienas atėjęs ras, ką veikti. O pasirinkti yra iš ko, nes LSMU SA dirba akademinėje, socialinėje, informacijos, renginių, projektų bei tarptautinių reikalų srityse.