Bendrabučiai

Bendrabučiai

Kaip gauti bendrabutį?

1 žingsnis – užpildyk elektroninį prašymą lsmusis.lsmuni.lt

2 žingsnis – sukelk visus reikiamus dokumentus į sistemą:
Dokumentai, kuriuos turi pateikti LSMU sistemoje studentas/ė, prašydamas/a bendrabučio:

 • Gyvenamosios vietos deklaracija;
 • Pažyma apie šeimos sudėtį, jei šeima yra daugiavaikė (jei daugiavaikėje šeimoje yra vaikų pilnamečių, reikia pateikti pažymas iš vaikų mokymosi įstaigų);
 • Socialinį remtinumą liudijantys dokumentai (abiejų ar vieno iš tėvų mirties liudijimai, abiejų, vieno iš tėvų arba paties studento nedarbingumo lygio pažyma. Šie dokumentai nėra būtini prašant bendrabučio, jie pateikiami tik norint gauti papildomų balų).

 

Kas gali gauti bendrabučio mokesčio nuolaidą?

 • Našlaičiai, netekę tėvų arba turėto vienintelio iš tėvų, ir asmenims, kuriems iki pilnametystės įstatymų numatyta tvarka buvo skirta globa;
 • Našlaičiai, netekę vieno iš tėvų, jei vienas iš tėvų (įtėvių) miręs, pripažintas nežinia, kur esančiu arba paskelbtas mirusiu, arba studentas turi tik vieną iš tėvų (įtėvių);
 • Studentų šeimos, turinčios vaiką (ų), ir vaiką (us) auginančioms vienišoms mamoms arba tėvams, (vienam kambariui); 
 • Bendrabučio tarybos nariai. Bendrabučių komisijai nepatvirtinus Bendrabučio tarybos veiklos ataskaitos, nuolaida netaikoma;
 • Bendrabučių komisijos nariai, deleguoti LSMU SA ir gyvenantys bendrabučiuose.

Kaip gauti bendrabučio mokesčio nuolaidą?

Dokumentai, kuriuos turi pateikti studentas/ė, norėdamas/a sumažinti bendrabučio nuomos mokestį:

 • Prašymas Rektoriui (bendrabučių prašymo forma, gaunamas LSMU SA);
 • Abiejų ar vieno iš tėvų, pripažintų nežinia, kur esančiu, arba paskelbtas mirusiu liudijimai;
 • Vaiko gimimo liudijimas;
 • Santuokos liudijimas.

Prašymai teikiami į rektoratą. Dėl tikslesnės informacijos esamu metu kreiptis į SA prezidentą adresu president@lsmusa.lt

PRAŠYMUS ATNEŠTI Į LSMU SA PAŠTO DĖŽUTĘ IKI EINAMO MĖNESIO 5 DIENOS!

Prašymas bendrabučių nuolaidai gauti (pavyzdys)

Bendrabučių nuostatai

 1. bendrabutis, Dainavos g. 3
 2. bendrabutis, M. Jankaus g. 2
 3. bendrabutis, V. Kudirkos g. 19
 4. bendrabutis, J. Lukšos-Daumanto g. 6
 5. bendrabutis, Sukilėlių pr. 53
 6. bendrabutis, Lampėdžių g. 17
 7. bendrabutis, Lampėdžių g. 15
 8. bendrabutis, Radvilų Dvaro g. 33
 9. bendrabutis, Sąjungos aikštė 5a.