Studentų atstovybės taryba

LSMU SA Taryba yra pagrindinis valdymo organas, patvirtinamas rinkiminėje konferencijoje

Taryba

Užtikrina dokumentų ir kitos informacijos perdavimą nariams bei studentams

Organizuoja studentų atstovybės veiklą

Nustato SA vidaus tvarką ir kontrolę

Sudaro darbo grupes, komitetus

Susipažinkime!

Margiris
Alesius

LSMU SA Prezidentas

Beatričė
Linkauskaitė

MF

Ieva
Balaišytė

SLF

Gabrielė
Bočkutė

FF

Elžbieta
Skirbutytė

OF

Deividas Nekrošius

Rezidentas

Vėja
Kontautaite

MF

Beatričė Ramanauskaitė

VSF

Martyna
Vengrytė

Doktorantė

Jurgita
Baleišytė

VF

Ieva
Petrutytė

VF

Egle
Juškevičiūtė

International