Studentų atstovybės taryba

LSMU SA Taryba yra pagrindinis valdymo organas, patvirtinamas rinkiminėje konferencijoje

Taryba

Užtikrina dokumentų ir kitos informacijos perdavimą nariams bei studentams

Organizuoja studentų atstovybės veiklą

Nustato SA vidaus tvarką ir kontrolę

Sudaro darbo grupes, komitetus

Susipažinkime!

Margiris
Alesius

LSMU SA Prezidentas

Ignas Simanauskas

MF

Ieva
Balaišytė

SLF

Greta Butkevičiūtė

FF

Kamilė Sukackaitė

OF

Deividas Nekrošius

Rezidentas

Gabija Skirevičiūtė

GMF

Paulina Bučinskaitė

VSF

Daina
Bastytė

Doktorantė

Vėja
Kontautaitė

MF

Ieva
Petrutytė

VF

Annamaria Lucia Nevmark

International