Studentų atstovai

Teisė ir galimybė kiekvienam studentui dalyvauti universiteto valdymo organuose, ginant jų interesus.

LSMU Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai:

Senatas

Rektoratas

SPK ir Fakulteto taryba