LSMU SA konferencija’23/LSMU SA conference’23

ENGLISH BELOW

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė kviečia visus studentus ir Universiteto bendruomenę į ataskaitos teikimo ir rinkimų konferenciją, kuri vyks š. m. lapkričio 23 d. 17 val. Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK) akad. Z. Januškevičiaus posėdžių salėje, Eivenių g. 4, Kaunas.

Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams būtina užsiregistruoti.

Registracijos forma: https://forms.gle/fjtVK255w7oVVfo98


Konferencijos darbotvarkė:

 • 2022/2023 m. m. veiklos ataskaita
 • 2022/2023 m. m. finansinė ataskaita
 • Revizijos komisijos ataskaita
 •  LSMU SA delegatų į LSMU Senatą rinkimai
 • LSMU SA prezidento rinkimai
 •  LSMU SA Tarybos rinkimai
 • Revizijos komisijos rinkimai
 • Kiti klausimai

Skelbiamas laikotarpis teikti kandidatūras į Prezidento ir LSMU Senato narių pozicijas.

Paraiškų teikimo tvarka:

 •  Kandidatai į LSMU Studentų atstovybės prezidento postą turi pateikti prašymą, skirtą konferencijos organizacinei komisijai, CV ir veiklos planą iki 2023 m. lapkričio 6 d. 17 val. į SA pašto dėžutę Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9).
 •  Kandidatai į LSMU Senatorių postą turi pateikti prašymus su CV ir motyvaciniu laišku iki 2023 m. lapkričio 6 d. 17 val. į SA pašto dėžutę Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9).

ENGLISH

Students’ union of Lithuanian University of Health Sciences invites all students and the University community to the reporting and election conference, which will take place on November 23th at 5 p.m. in the educational laboratory building (MLK) acad. Z. Januskevicius auditorium, Eivenių str. 4, Kaunas.

 Delegates attending the conference must register.

 Registration form: https://forms.gle/fjtVK255w7oVVfo98

 • Conference agenda:
 • 2022/2023 m. activity report
 • 2022/2023 m. financial report
 •  Audit commission‘s report
 •  LHSU SU delegate elections to LHSU Senate
 • Election of the President of LHSU SU
 • LHSU SU Council elections
 • Audit commission election
 • Other questions