D.U.K

Dažniausiai užduodami klausimai

Tikriausiai ne kiekvienam ką tik į universitetą įstojusiam studentui, bet net ir patyrusiam „senbuviui“ kartais iškyla begalės klausimų, o atsakymų į juos ne visada pasiseka rasti. Tad pateikiame mums Dažniausiai Užduodamus Klausimus.

Ar gausi stipendiją, priklauso nuo to, kaip gerai mokosi tavo kursiokai, nes stipendijos skirstomos pagal semestro vidurkį. Kurse gauna 17% geriausiai besimokančių studentų.

Vienkartinę skatinamąją stipendiją (iki 2 BSI dydžio (76€)) SA teikimu gali būti skiriama pažangiems studentams paskatinti už aktyvią studentišką, visuomeninę, organizacinę, mokslinę, sportinę veiklą ir pasiektus aukštus rezultatus atstovaujant universitetą (2 kartus per semestrą).

Vienkartinė skatinamoji stipendija vieną kartą per semestrą taip pat gali būti skiriama pažangiems studentams:

 • Netekus vieno iš šeimos narių – būtina pristatyti mirties liudijimo patvirtintą kopiją;
 • Ištikus nelaimei (pvz. stichinės nelaimės atveju ar įvykus gaisrui) – būtina pateikti tai įrodančius dokumentus;
 • Gimus vaikui – būtina pateikti vaiko gimimo liudijimo patvirtintą kopiją.

Socialinė stipendija (3 BSI arba 114€) yra skiriama 1 semestrui studentams, kurie atitinka bent vieną iš nurodytų socialinių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45% ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Daugiau informacijos gali rasti ir prašymą užpildyti: www.vsf.lt

Reikia apsilankyti lsmusis.lt ir parašyti prašymą išdėstant priežastį ir atostogų terminą. Dekanas per artimiausią rektorato posėdį pateiks jį rektoriui pasirašyti. Nuo rektorato patvirtinimo dienos iki nurodyto termino gausi akademines/dekretines atostogas.

Studentai į grupes skirstomi atsitiktinai, taip pat ir grupių eiliškumas, ir srautai yra sudaromi atsitiktinai.

Grupę pakeisti gali Studijų centre (A. Mickevičiaus g. 7).

Vf vietoje esantis studentas NEPRIVALO sumokėti valstybiniam fondui, jei:

 • Studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • Studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir neprasidėjus naujam studijų semestrui raštu praneša aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • Buvo pripažinti neįgaliais;
 • Rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje ir raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą.

Use google before asking questions! Arba kitaip sakant – kas ieško, tas randa. Didžioji dalis informacijos patalpinta mūsų puslapyje arba https://lsmu.lt/.

Jei vis dar neradai, ko ieškojęs – parašyk mums laišką adresu info@lsmusa.lt arba į mūsų Facebook puslapį. Jei į laišką negavai atsakymo – rašyk dar kartą! Įkyrėk!

Universiteto bendruomenė laisvalaikiu užsiima ne tik moksline veikla, bet ir sportu, menais. Mūsų universitete yra įsikūrusios 9 organizacijos bei 10 sporto būrelių. Daugiau informacijos bei treniruočių tvarkaraščius gali rasti čia: http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/organizacijos-universitete/

Mūsų universitete užsukęs į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą esanti Veterinarijos akademijoje (Tilžės 18), http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/akademiniai-padaliniai/tarptautiniu-rysiu-ir-studiju-centras/, ten gausi visą norimą informaciją apie studentų mainų programą „Erasmus+”.

Informaciją apie paskolas gali rasti čia: www.vsf.lt