Kontaktai

Mickevičiaus g. 9, Kaunas, LT-44307 (Medicinos akademijos centrinių rūmų kiemelyje esančiame stikliniame pastate)

info@lsmusa.lt

Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9) nuliniame aukšte prie Karjeros centro.

Atstovybės biuras

SA prezidentas

SA viceprezidentė

SA viceprezidentė

Akademinio komiteto koordinatorė

Socialinio komiteto koordinatorius

Laisvalaikio komiteto koordinatorė

Informacinio komiteto/RSV koordinatorė

Marketingo komiteto koordinatorius

Atstovų koordinatorė

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Kuratorių projekto koordinatorė

Kuratorių projekto koordinatorė

Bendrabučių koordinatorė

Biuro administratorė/LSP koordinatorė