Tarybos nutarimai

2020m.

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universteto Studentų atstovybės veiklos reglamento patvirtinimo

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybės duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybės 2020-2024m. Strategijos patvirtinimo.