Rezidentūros motyvaciniai pokalbiai

Praėjusį mėnesį LSMU Studentų atstovybės Prezidentas, Viceprezidentė ir Akademinio komiteto koordinatorė dalyvavo susitikime su Prorektoriumi klinikinei medicinai Prof. dr. Renaldu Jurkevičiumi ir Podiplominių studijų centro dekanu Prof. dr. Juozu Kupčinsku. Susitikimo metu aptarti klausimai, susiję su stojančiųjų į rezidentūros studijų programas motyvaciniais pokalbiais. LSMU SA atstovai išdėstė rekomendacijas dėl sklandesnio pokalbių organizavimo, jo tvarkos ir siūlomų pakeitimų.

Pasiektas ir svarbiausias susitarimas: viešai paskelbti profilinių klinikų motyvacijos pokalbio vertinimo kriterijų lenteles LSMU internetiniame puslapyje.

Kardiologijos ir Dermatovenerologijos klinikų (kitos klinikos vadovaujasi bendros tvarkos lentele) vertinimo kriterijų lenteles galite rasti adresu: https://lsmu.lt/priemimas/rezidentura/

LSMU-detali-kardiologijos-rezidenturos-motyvacijos-pokalbio-vertinimo-tvarka

LSMU-detali-dermatovenerologijos-rezidenturos-motyvacijos-pokalbio-verttinimo-anketa

Prieš motyvacinį pokalbį rekomenduojame peržiūrėti LSMU motyvacijos pokalbio stojant į rezidentūros studijas organizavimo tvarką

Motyvacijos_pokalbio_tvarka_2023