LSMU Garbė 2024

Nuslūgus emocijoms ir grįžus į kasdienybės ritmą, kviečiame prisiminti nuostabios šventės – LSMU GARBĖS 2024 – akimirkas!

Dar daugiau nuotraukų rasite: https://lsmusa.pixieset.com/lsmugarb2024/

Nuotraukas atsisiųsti galite su kodu 1566

— — — 

After the emotions subside and we return to the rhythm of everyday life, we invite you to remember the moments of the wonderful celebration – LSMU HONOR 2024!

You can find even more photos: https://lsmusa.pixieset.com/lsmugarb2024/

You can download photos with a code 1566

Nieko nelaukdami norime pristatyti pirmąją nominaciją Metų dekanas, kuri skiriama Universiteto bendruomenės mylimiausiam fakulteto dekanui ar dekanei.

Without further ado, we would like to present the first nomination Dean of the Year, which is awarded to the University community’s most beloved faculty dean.

Metų dekanu išrinktas: Dean of the year is:  Andrius Macas

Be naujų idėjų mūsų universitetas negalėtų tobulėti, todėl pristatome nominaciją Metų Proveržis, tai administracijoje dirbantis asmuo, pasižymėjęs iniciatyva, inovatoriškumu, karjeros šuoliu, ar sėkmingai įgyvendintu projektu.

Without new ideas, our university would not be able to improve, that is why we present the nomination breakthrough of the year, this is an individual working in administration, distinguished by initiative, innovativeness, career leap, or successfully implemented projects.

Metų proveržiu išrinktas: Breakthrough of the Year is: Agnė Dorelaitienė

Dėstytojas studentui ne tik žinių šaltinis, bet ir gyvenimiškos patirties nešėjas. Universiteto bendruomenė nominaciją metų supratingumas skyrė dėstytojui, kuris visada supranta studento rūpesčius ir yra pasiruošęs padėti.

Profesor is not only a source of knowledge, but also a bearer of life experience. The university community nominated compassion of the year to a professor who always understands students’ concerns and is ready to help.

Metų supratingumu išrinktas: Compassion of the year is: Laura Malakauskienė

Kaip gera žinoti, kad dėstytojas gali ne tik išdėstyti paskaitą, bet ir vesti teisingu profesinio gyvenimo keliu, tad pristatome nominacija skiriamą dėstytojui, skatinančiam tobulėti ir rodančiam puikų profesinį pavyzdį studentams – Metų autoritetas. 

How good it is to know that a professor can not only give a lecture, but also lead on the right path of professional life, so we present the nomination for the professor who encourages improvement and sets an excellent professional example for students – Authority of the Year.

Metų autoritetu išrinktas: Authority of the year is:  Jurga Bernatonienė

„Sapientia Anni“, kas iš lotynų kalbos išvertus yra ,,Metų išmintis”. Ši nominacija skiriamą mokslininkui, įgijusiam mokslo laipsnį ne daugiau kaip prieš 7 metus ir pasižymėjusiam LSMU mokslinėje srityje, populiarinant mokslą bei įsitraukiant į Universiteto gyvenimą.

We would like to present the following nomination”Sapientia Anni“ or “Wisdom of the year” awarded to a scientist who has obtained a PhD degree no more than 7 years ago and distinguished themselves in the scientific field of the University by writing research papers, popularizing science and being active in the University community.

Metų išmintimi išrinktas: Wisdom of the year is:  Albertas Kriaučiūnas

Mūsų Universiteto studentai užsiima aktyvia organizacine, visuomenine bei atstovavimo veikla, tad norime padėkoti jiems su nominacija – Metų visuomenininkas.

Our University students are actively engaged in organizational, social and representational activities, so we want to thank them with the nomination – social activist of the Year. 

Metų visuomenininku išrinktas: Social activist  of the Year is: Matas Imbrasas

We are glad that the University also has foreign students who are actively involved in the University’s activities. 

Džiaugiamės, kad Universitete yra ir užsienio studentų, kurie aktyviai įsitraukia į Universiteto veiklas. 

International role model of the year: Metų tarptautiškumo pavyzdys: Dianca le Roux

LSMU studentai pasižymi ne tik puikiais studijų rezultatais, bet ir yra aktyvūs sporto pasaulyje, kur atstovauja mūsų universitetą. 

LSMU students not only excel in their studies, but are also active in the world of sports, where they represent our university. 

Metų sportininku išrinktas: Athlete of the year is: Titas Puronas

Kiekvienas fakultetas turi studentų, kurie išsiskiria švietėjiška ar visuomenine veikla Universitete ir už jo ribų. Dabar norime pristatyti nominaciją skiriamą medicinos fakulteto studentams – Jaunasis baltas chalatas.

Each faculty has students who stand out for their educational or communal activities within or beyond the university. Now we want to present the nomination for students from the Faculty of Medicine – The future white coat. 

Jaunuoju baltu chalatu išrinktas: The future white coat is: Beatričė Linkauskaitė

Sekanti nominacija Jaunasis Eruditas skiriama farmacijos fakulteto studentui už švietėjišką ar visuomeninę veiklą Universitete ar už jo ribų. 

The following nomination The young erudite, is awarded to a student from the Faculty of Pharmacy for educational or communal activities within or beyond the university.

Jaunuoju erudite išrinktas: The young erudite is: Merūnas Šimkus

Kita nominacija skiriama slaugos fakulteto studentui už mokslinę, švietėjišką ar visuomeninę veiklą Universitete ar už jo ribų.

Next nomination is awarded to a student from Faculty of Nursing for scientific, educational or communal activities within or beyond the university. 

Jaunuoju altruistu išrinktas: The young altruist is: Guoda Jankauskaitė

Nominacija ,,jaunoji šypsena” norime pagerbti odontologijos fakulteto studentus už mokslinę, švietėjišką ar visuomeninę veiklą Universitete ar už jo ribų. 

With the young smile nomination we want to honor the students from the Faculty of  Odontology for scientific, educational or communal activities within or beyond the university. 

Jaunąja šypsena išrinktas: The young smile is: Urtė Tatarūnaitė

Nepraleiskime ir nominacijos skirtos veterinarijos fakulteto studentui už mokslinę, švietėjišką ar visuomeninę veiklą Universitete ar už jo ribų. 

Let’s not miss the nomination for students from the Faculty of Veterinary for scientific, educational or communal activities within or beyond the university. 

Jaunuoju gyvūnų žinovu išrinktas: The young animal expert is: Livia Grešova

Jaunojo gyvūnų draugo nominacija skiriama gyvūnų mokslo fakulteto studentui už mokslinę, švietėjišką ar visuomeninę veiklą Universitete ar už jo ribų. 

The young animal companion nomination is awarded to a student from the Faculty of Animal Science for scientific, educational or communal activities within or beyond the university. 

Jaunuoju gyvūnų draugu išrinktas: The young animal companion is: Rusnė Dabužinskaitė

Sekanti jaunojo sveikatingumo eksperto nominacija skiriama visuomenės sveikatos fakulteto studentui už mokslinę, švietėjišką ar visuomeninę veiklą Universitete ar už jo ribų.

The following nomination of the young health expert is awarded to a student from the Faculty of Public Health for scientific, educational or communal activities within or beyond the university.

Jaunuoju sveikatingumo ekspertu išrinktas: The young health expert is: Beatričė Ramanauskaitė

Norime padėkoti įmonei ,,CAMELIA’’ už galimybę apdovanoti Universiteto bendruomenės narį 300 eur. Vertės pinigine stipendija, skirta labiausiai mokslinėje srityje pasižymėjusiam farmacijos fakulteto studentui. 

We would like to thank the company “CAMELIA” for the opportunity to award a member of the University community with a 300 eur. Stipend to the most excelled student of the pharmacy faculty in the scientific field. 

,,CAMELIA’’ NOMINACIJA UŽ MOKSLINIUS PASIEKIMUS/ CAMELIA NOMINATION FOR SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS: Justina Židonytė

Norime padėkoti klinikų tinklui ,,INMEDICA’’ už galimybę apdovanoti Universiteto bendruomenės narį 300 eur. Vertės  pinigine stipendija labiausiai mokslinėje srityje pasižymėjusiam medicinos fakulteto studentui.

We would like to thank the clinic network “INMEDICA” for the opportunity to award a member of the University community with a 300 eur. Stipend  to the most excelled student of the faculty of medicine in the scientific field. 

,,INMEDICA’’ NOMINACIJA UŽ MOKSLINIUS PASIEKIMUS/ ,,INMEDICA’’ NOMINATION FOR SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS: Karolina Baltrušaitytė

 LSMU studentų organizacijos rūpinasi, kad universitete netrūktų tobulėjimą skatinančių renginių ar paskaitų, tad pristatome nominacija „Metų švietėjiška veikla“

LSMU student organizations make sure that there is no shortage of events  or lectures promoting development at the university, so we present the nomination “Educational movement of the year”

Metų švietėjiška veikla išrinktas: Educational movement of the year is: Studentų Odontologų Asociacijos „Profilaktikos projektas“

Studentų nuotaikas kelia ir nuo mokslų atsipūsti leidžia LSMU studentiškų organizacijų renginiai, todėl pristatome nominaciją – „METŲ RENGINYS“

The events of the LSMU student organizations raise the mood of students and allow them to take a break from their studies, so we present the nomination – “EVENT OF THE YEAR

Metų renginiu išrinktas: Event of the year is: VASA ,,Šeimos savaitgalis su augintiniais”

Visą vakarą mus džiugino LSMU meno kolektyvai ir dabar pats laikas išsiaiškinti, kas iš šių kolektyvų labiausiai pasižymėjo mūsų universitete ir tapo Metų kultūra.

The LSMU music or dance performing groups delighted us all evening and now it’s time to find out which of these groups stood out the most in our university and became the Culture of the Year. 

Metų kultūra išrinktas: Culture of the year is: LSMU tautinių šokių ansamblis „Ave Vita”

 

Dar kartą norime padėkoti viesiems LSMU kolektyvams kurie pasirodė ,,LSMU Garbė 2024″:

 LSMU tautinių šokių ansamblis ,,Ave Vita’’

LSMU akademinis choras ,,Neris’’

LSMU pramoginių šokių kolektyvas ,,Salto’’