LSMU studentų atstovybė

Savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, universiteto studentų interesams atstovaujanti organizacija.


 • Placeholder

Studentas atstovybėje yra visada laukiamas, o jo balsas bus išgirstas

 • Connector.

  Rūpinamės

  Studijų kokybe, akademiniu sąžiningumu, studijų prieinamumu, stipendijomis, LSMU bendrabučiais bei juose gyvenančiais studentais, Lietuvos studento pažymėjimo išdavimu.

 • Connector.

  Atstovaujame

  LSMU Studentų interesams LSMU struktūrose, Lietuvos studentų sąjungoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje bei kitose valstybinėse institucijose, Kaune, Lietuvoje bei tarptautiniu mastu veikiančiose organizacijose.

 • Connector.

  Organizuojame

  Mokymus, seminarus, diskusijas įvairiomis temomis LSMU Studentų atstovybės nariams bei visiems LSMU studentams. Padedame studentams integruotis į universiteto bendruomenę bei visapusiškai tobulėti.