Rotacija

Ar žinai, kas yra rotacija? Ši sąvoka neduoda ramybės? 

Atmink, kad ROTACIJA yra kas metus vykstantis procesas, kurio metu studentai yra skirstomi pagal studijų rezultatus ir priskiriami skirtingiems pasiekimų lygmenims. Rotacija vyksta tik po visų egzaminų perlaikymų.

Vertinamasis laikotarpis – vieneri studijų metai (rugsėjo 1 d. – rugpjūčio 31 d.)

Rotacija vyksta tik tarp toje pačioje studijų programoje ir kurse besimokančių studentų.

Pirmakursiai ROTACIJOJE NEDALYVAUJA!

Geriausiai besimokantys studentai – NETURINTYS akademinių skolų, dalyvavę visuose egzaminuose, įskaitose ir juos išlaikę teigiamai, pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį – studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, rotacijos metu gali pereiti į valstybės finansuojamą vietą, tuo tarpu studentai, netenkinantys gerai besimokančio studento kriterijų, valstybės finansuojamą vietą gali prarasti. 

Studentas netenka valstybės finansuojamos studijų vietos, jei praranda gerai besimokančio studento statusą. Studentas, pasiekęs slenkstinį pasiekimo lygmenį, valstybės finansuojamos vietos nepraranda tik tuo atveju, jeigu visi tos studijų programos studentai studijuoja valstybės finansuojamose vietose.

VNF vietoje esantis studentas, tenkinantis gerai besimokančio studento statusą, rotacijos metu gali pereiti į likusią laisvą valstybės finansuojamą vietą.

PASIEKIMŲ LYGMENYS:

Puikus lygmuo: studentas neturi akademinių skolų ir vertinamojo laikotarpio svertinis pažymių vidurkis yra 9 – 10;

Tipinis lygmuo: studentas neturi akademinių skolų ir vertinamojo laikotarpio svertinis pažymių vidurkis 7 – 8, tačiau nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;

Slenkstinis lygmuo: studentas neturi akademinių skolų ir vertinamojo laikotarpio svertinis pažymių vidurkis yra 5 – 6, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

Tikimės, kad ši informacija Tau pravertė ir dabar žinosi, kaip vyksta ROTACIJA Universitete! Taip pat primename, kad keli 5 – 6-tukai Tavęs „neišvarys“ iš valstybės finansuojamos vietos, tad jeigu nepasimokei atsiskaitymui pakankamai, vis tiek išlik akademiškai sąžiningas prieš save ir savo kolegas. Jei kiltų daugiau klausimų, kreipkis į LSMU SA.