Prašymai, seniūnų protokolai bei jų pildymo pavyzdžiai