Keičiasi LSP grąžinimo tvarka

Svarbi informacija kiekvienam studentui: nuo šiol LSMU Studentų Atstovybė nesurinkinėja LSP išregistravimui.

Pagal naujai pateiktus LSS (Lietuvos Studentų Sąjungos) nuostatus, kiekvienas LSMU studentas norintis gražinti LSP (Lietuvos Studento pažymėjimas) turi pirmiausiai nuvykti į išdavimo padalinį, kuriame studentui buvo išduotas LSP.

Kiekvienas studentas universitete kuriam yra reikalingas Studentų Atstovybės parašas atsiskaitymo lapelyje, norint išeiti arba pabaigti studijas, privalo išregistruoti savo LSP. Atvykus į išdavimo padalinį LSP gražinimui, pažymėjime bus išmušta skylė ir išregistruotas iš sistemos. Su išregistruotu pažymėjimu studentas turi atvykti į LSMU Studentų Atstovybę ir parodžius išregistruotą pažymėjimą bus padėtas galiojantis LSMU Studentų Atstovybės anspaudas bei parašas atsiskaitymo lapelyje.

Žemiau yra pateikta ištrauka iš LSP nuostatų:

VIII. LSP PLATINTOJAS

48. LSP platintojas atlieka šias funkcijas:
48.1. išduoda Studentams išrašytus LSP ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus, kuriems būtinas asmens tapatybės nustatymas;
48.2. priima iš Studentų grąžinamus LSP;
48.3. tvarko LSP veiksmų registracijos žurnalus ir užtikrina jų grąžinimą LSP administratoriui;
48.4. kitas funkcijas, nustatytas LSP platinimo sutartyje.
49. LSP platintojas privalo vykdyti griežtą LSP platintojo atliekamų LSP platinimo veiksmų apskaitą LSP informacinėje sistemoje.
50. LSP platintojui suteikiama teisė tvarkyti duomenis LSP informacinėje sistemoje. Tapatybės atpažinimo priemonės LSP platintojui suteikiamos LSP platinimo sutartyje numatyta tvarka.