Kandidatų paraiškų teikimas

Dominykas Čeponis LSMU Studentų atstovybėParaiškų teikimo tvarka:

– Kandidatai į LSMU Studentų atstovybės prezidento postą turi pateikti prašymą skirtą konferencijos organizacinei komisijai, CV ir veiklos planą iki 2020 m. rugsėjo 24 d. 17 val. į SA pašto dėžutę Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9).

– Kandidatai į LSMU Senatorių postą prašome pateikti prašymus su CV ir motyvaciniu laišku iki 2020m. spalio 24 d. 17 val. į SA pašto dėžutę Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9)

– Kandidatai į LSMU vidinius ir išorinius Tarybos narius prašome pateikti prašymus su CV ir motyvaciniu laišku iki 2020m. spalio 24 d. 17 val. į SA pašto dėžutę Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9).

Konferencijos darbotvarkė:

– 2019/2020 m. m. veiklos ataskaita
– 2019/2020 m. m. finansinė ataskaita
– Revizijos komisijos ataskaita
– LSMU SA delegatų į senatą rinkimai –
– LSMU SA delegatų į tarybą rinkimai
– LSMU SA Prezidento rinkimai
– LSMU SA Tarybos rinkimai
– Revizijos komisijos rinkimai
– LSMU SA strategijos tvirtinimas –
– Kiti klausimai