Informacija apie LSMU bendrabučių nuolaidas

Dominykas Čeponis Bendrabučiai, LSMU Studentų atstovybė

PRANEŠIMAS

DĖL BENDRABUČIŲ NUOMOS MOKESČIO

LSMU Rektoriaus įsakymu (2020.05.08 d.)  nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2020 rugpjūčio 31 d.  nustatyta  tokia bendrabučių nuomos mokėjimo tvarka:

  1. Studentai, nenutraukę sutarčių ir norintys išlaikyti vietą bendrabutyje, per LSMUSIS sistemą, pasirinkę prašymo formą “Dėl vietos bendrabutyje rezervavimo“ (pastabose būtina nurodyti bendrabutį), pateikia prašymą dėl vietos bendrabutyje rezervavimo. Studentams, pateikusiems prašymą dėl vietos rezervavimo,  taikyti 50 proc. dydžio nuolaidą nuo priskaitomo nuomos mokesčio. Studentai, norintys rezervuoti vietą nuo gegužės 1 d., prašymus per LSMUSIS turi pateikti iki gegužės 12 dienos, užsienio šalių studentai prašymus pateikia TRSC.
  2. Studentai, pateikę prašymą dėl vietos rezervavimo, rezervacijos laikotarpiu į bendrabučius neįleidžiami. Esant galimybei, kambario raktą priduoda bendrabučio administratorei.
  3. Studentai, nurodytu laikotarpiu liekantys gyventi bendrabučiuose karantino ir ekstremaliosios situacijos Lietuvoje laikotarpiu, nuomos mokestį moka pagal galiojančius įkainius. Šie studentai, atskiru prašymu gali kreiptis į Bendrabučių komisiją dėl mokėjimo terminų pratęsimo, terminas negali būti ilgesnis kaip iki 2020 m. spalio 31 d.
  4. Studentai, nurodytu laikotarpiu gyvenantys bendrabučiuose ir norintys rezervuoti  vietą nuo birželio, liepos ar rugpjūčio  mėnesių 1 dienos, pateikia prašymus per LSMUSIS  prieš 7 dienas, pvz.: norintys rezervuoti vietą nuo liepos 1 d. prašymą turi pateikti iki birželio 23 dienos. Vietą bendrabutyje galima rezervuoti ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.