Informacija apie bendrabučių nuolaidas sausio mėnesį

Martyna Bendrabučiai, LSMU Studentų atstovybė, Universitetas

Studentų atstovybės iniciatyva, studentai, kurie sausio mėnesį žada negyventi bendrabutyje gali gauti 50 proc. nuolaidą bendrabučio kainai (išlaikant kambarį).

KRITERIJAI:

  • Studentas negyvena bendrabutyje 2021 m. sausio 1- sausio 31 d. ir nėra nutraukę nuomos sutarčių, bet nori išlaikyti vietą bendrabutyje. Tokie studentai moka vietos rezervacijos mokestį – nuo priskaityto nuomos mokesčio gauna 50 % nuolaidą.

Pvz: bendrabučio bendra nuomos kaina 75 Eur., o pritaikius nuolaidą nuo priskaitymo mokesčio mokėti reikės 37,50 Eur.

  • Nuolaida bus suteikta už sausio mėnesį su sąlyga, jei studentas prisitaikęs nuolaidą pažada jame nesilankyti nuo Sausio 1d. iki Sausio 31d. 
  • Studentams, kurie po sausio 1 dienos vis dar gyvena bendrabutyje, nuolaida nebus suteikta. Kol kas tokia lengvata galioja tik gruodžio mėnesiui, dėl kitų bus derimasi vėliau.
  • Nuolaidos dėl socialinių problemų bus skiriamos įprasta tvarka iki pateikus prašymus iki einamojo mėnesio 5 dienos.

Norintieji gauti nuolaidą turi užpildyti prašymus  per lsmusis.lsmuni.lt (prašymo forma “Dėl vietos rezervavimo” iki gruodžio 27 dienos 23:59

According initiative of the Student Representation, students who promise not to live in a dormitory in January can receive 50 percent. discount on the price of the dormitory (keeping the room).

CRITERIA:

• The student which does not live in the dormitory in 2021 January 1- January 31 and have not terminated the leases but wish to retain a place in the dormitory. Such students pay a local reservation fee – receive a 50% discount on the calculated rent.

For example: the total rental price of the dormitory is 75 EUR, and after applying the discount from the accrual fee, you will have to pay 37.50 EUR.

• The discount will be granted for January provided that the student who has applied for the discount promises not to attend it from January 1st. until January 31st.

• Students who still live in a dormitory after January 1 will not be granted a discount. For the time being, this benefit is only valid for December, other months will be negotiated later.

• Discounts for social problems will be granted in the usual way until the submission of applications by the 5th day of the current month.

Those students that wishing to receive a discount must fill in applications via lsmusis.lsmuni.lt (application form “For seat reservation” until December 27 23:59 PM.