Informacija apie bendrabučių nuolaidas sausio mėnesį

Studentų atstovybės iniciatyva, studentai, kurie sausio mėnesį žada negyventi bendrabutyje gali gauti 50 proc. nuolaidą bendrabučio kainai (išlaikant kambarį).

KRITERIJAI:

  • Studentas negyvena bendrabutyje 2021 m. sausio 1- sausio 31 d. ir nėra nutraukę nuomos sutarčių, bet nori išlaikyti vietą bendrabutyje. Tokie studentai moka vietos rezervacijos mokestį – nuo priskaityto nuomos mokesčio gauna 50 % nuolaidą.

Pvz: bendrabučio bendra nuomos kaina 75 Eur., o pritaikius nuolaidą nuo priskaitymo mokesčio mokėti reikės 37,50 Eur.

  • Nuolaida bus suteikta už sausio mėnesį su sąlyga, jei studentas prisitaikęs nuolaidą pažada jame nesilankyti nuo Sausio 1d. iki Sausio 31d. 
  • Studentams, kurie po sausio 1 dienos vis dar gyvena bendrabutyje, nuolaida nebus suteikta. Kol kas tokia lengvata galioja tik gruodžio mėnesiui, dėl kitų bus derimasi vėliau.
  • Nuolaidos dėl socialinių problemų bus skiriamos įprasta tvarka iki pateikus prašymus iki einamojo mėnesio 5 dienos.

Norintieji gauti nuolaidą turi užpildyti prašymus  per lsmusis.lsmuni.lt (prašymo forma “Dėl vietos rezervavimo” iki gruodžio 27 dienos 23:59

According initiative of the Student Representation, students who promise not to live in a dormitory in January can receive 50 percent. discount on the price of the dormitory (keeping the room).

CRITERIA:

• The student which does not live in the dormitory in 2021 January 1- January 31 and have not terminated the leases but wish to retain a place in the dormitory. Such students pay a local reservation fee – receive a 50% discount on the calculated rent.

For example: the total rental price of the dormitory is 75 EUR, and after applying the discount from the accrual fee, you will have to pay 37.50 EUR.

• The discount will be granted for January provided that the student who has applied for the discount promises not to attend it from January 1st. until January 31st.

• Students who still live in a dormitory after January 1 will not be granted a discount. For the time being, this benefit is only valid for December, other months will be negotiated later.

• Discounts for social problems will be granted in the usual way until the submission of applications by the 5th day of the current month.

Those students that wishing to receive a discount must fill in applications via lsmusis.lsmuni.lt (application form “For seat reservation” until December 27 23:59 PM.