D.U.K

Dažniausiai užduodami klausimai 

Tikriausiai ne kiekvienam ką tik į universitetą įstojusiam studentui, bet net ir patyrusiam „senbuviui“ kartais iškyla begalės klausimų, o atsakymų į juos ne visada pasiseka rasti. Tad pateikiame mums Dažniausiai Užduodamus Klausimus.

 • Ką daryti jei pamečiau LSP ir noriu pasidaryti naują?
 1. Užsisakai naują pažymėjimą LSP sistemoje (https://lsp.lt/);
 2. Užsakymo metu pažymi, jog senas LSP pamestas.
 • Ką daryti jei pamečiau LSP ir nenoriu užsisakyti naujo pažymėjimo?
 1. Užpildai pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai ;
 2. Susimoki 37,65 EUR baudą;

Rekvizitai:
Įmokos kodas: 103087

Gavėjo kodas: 190739547
Gavėjas: Lietuvos studentų sąjunga
Įmoką priimančios įstaigos: AB ,,Swedbank‘‘ LT487300010136548129
Mokėjimo paskirtis: Už negrąžintą LSP
Įmokos suma: 37,65 EUR

 1. Užpildytą pranešimą bei mokėjimo kvitą neši į SA pašto dėžutę (Centriniai rūmai cokolinis aukštas).
 • Ką daryti jei LSP pavogė?
 1. Užpildai pranešimo formą, kurią galima rasti skiltyje „Dokumentų pavyzdžiai“ https://www.lsp.lt/dokumentai
 2. Iš policijos komisariato pasiimi išrašą apie pavogtą LSP;
 3. Užpildytą pranešimą bei policijos išrašą atneši į SA pašto dėžutę (Centriniai rūmai cokolinis aukštas).
 4. Užsisakai naują pažymėjimą (LSP sistemoje) https://lsp.lt
 • Ką daryti su LSP ir ID kortele?

Pasibaigus galiotis LSP kortelei reikia nunešti ją į banką, kur atžymės, ir galėsi pasilikti pažymėjimą atminimui.

ID kortelę reikia nešti į Studijų centrą.

 • Perstojau į kitą specialybę. Ką man daryti su LSP? Pasikeisti ar pasilikti?

Perstojus į kitą specialybę seną LSP kortelę reikia nunešti į banką ir užsisakyti naują.

 • Kokie turi būti mano akademiniai rezultatai, kad gaučiau stipendiją? Pagal ką ją skirsto? Kiek žmonių iš srauto ją gauna?

Ar gausi stipendiją, priklauso nuo to, kaip gerai mokosi tavo kursiokai, nes stipendijos skirstomos pagal semestro vidurkį. Kurse gauna 17% geriausiai besimokančių studentų.

 • Kas gali gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją?

Vienkartinę skatinamąją stipendiją (iki 2 BSI dydžio (76€)) SA teikimu gali būti skiriama pažangiems studentams paskatinti už aktyvią studentišką, visuomeninę, organizacinę, mokslinę, sportinę veiklą ir pasiektus aukštus rezultatus atstovaujant universitetą (2 kartus per semestrą).

Vienkartinė skatinamoji stipendija vieną kartą per semestrą taip pat gali būti skiriama pažangiems studentams:

  • Netekus vieno iš šeimos narių – būtina pristatyti mirties liudijimo patvirtintą kopiją;
  • Ištikus nelaimei (pvz. stichinės nelaimės atveju ar įvykus gaisrui) – būtina pateikti tai įrodančius dokumentus;
  • Gimus vaikui – būtina pateikti vaiko gimimo liudijimo patvirtintą kopiją.
 • Kas gali gauti socialinę stipendiją?

Socialinė stipendija (3 BSI arba 114€) yra skiriama 1 semestrui studentams, kurie atitinka bent vieną iš nurodytų socialinių kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45% ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d

Daugiau informacijos gali rasti ir prašymą užpildyti: www.vsf.lt

 • Kaip pateisinti praleistas kontaktines valandas?

Informaciją kaip pateisinti rasi čia: Praleistų kontaktinių darbo valandų pateisinimas

 • Ką man daryti, jei noriu pasiimti akademines atostogas?

Reikia apsilankyti lsmusis.lt ir parašyti prašymą išdėstant priežastį ir atostogų terminą. Dekanas per artimiausią rektorato posėdį pateiks jį rektoriui pasirašyti. Nuo rektorato patvirtinimo dienos iki nurodyto termino gausi akademines/dekretines atostogas.

 • Noriu pasiimti akademines atostogas, ar prarasiu vf studijų vietą?

Studentas nepraranda vietos.

 • Pagal ką suskirstomi studentai į grupes? Ar galiu pakeisti grupę?

Studentai į grupes skirstomi atsitiktinai, taip pat ir grupių eiliškumas, ir srautai yra sudaromi atsitiktinai.

Grupę pakeisti gali Studijų centre (A. Mickevičiaus g. 7).

 • Ar man reikia grąžinti pinigus už mokslą, jeigu studijavau vf vietoje ir nusprendžiau mesti studijas?

Vf vietoje esantis studentas NEPRIVALO sumokėti valstybiniam fondui, jei:

 • Studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • Studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir neprasidėjus naujam studijų semestrui raštu praneša aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • Buvo pripažinti neįgaliais;
 • Rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje ir raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą.
 • Kaip man rasti vienokią ar kitokią informaciją? Ką daryti jei iškilo problema?

Use google before asking questions! Arba kitaip sakant – kas ieško, tas randa. Didžioji dalis informacijos patalpinta mūsų puslapyje, skyreliuose STUDIJOS, DOKUMENTAI, LSMU ORGANIZACIJOS, INFORMACIJA.

Jei vis dar neradai, ko ieškojęs – parašyk mums laišką adresu info@lsmusa.lt arba į mūsų Facebook puslapį. Jei į laišką negavai atsakymo – rašyk dar kartą! Įkyrėk!

 • Kokia įmanoma mano popaskaitinė veikla LSMU (šokiai, dainavimas, mokslinė veiklą)?

Universiteto bendruomenė laisvalaikiu užsiima ne tik moksline veikla, bet ir sportu, menais. Mūsų universitete yra įsikūrusios 9 organizacijos bei 10 sporto būrelių. Daugiau informacijos bei treniruočių tvarkaraščius gali rasti čia: http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/organizacijos-universitete/

 • Kokios mano galimybės studijuoti užsienyje?

Mūsų universitete užsukęs į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą esanti Veterinarijos akademijoje (Tilžės 18), http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/akademiniai-padaliniai/tarptautiniu-rysiu-ir-studiju-centras/, ten gausi visą norimą informaciją apie studentų mainų programą „Erasmus+”.

 • Kur galiu rasti informacijos apie paskolas studentams?

Informaciją apie paskolas gali rasti čia: www.vsf.lt