Universitetas ir savivalda

Užtikrink skaidrų demokratijos procesą universiteto struktūrose. Dalyvauk ir gink studentų interesus !


  • Placeholder

Universiteto savivalda ir kitos valdymo struktūros

Taryba

Tai Universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija, kurią sudaro 11 narių.

Keturi nariai skiriami aukštojo mokslo tarybos teikimu
36%
Trys universiteto darbuotojai
27%
du studentų atstovybės deleguoti atstovai
18%
Vienas ŠMM ministro ir senato deleguotas narys
9%
Vienas administracijos ir kitų darbuotojų atstovas
9%

Universiteto tarybos kadencijos trukmė – 5 metai. Tarybos sudėtis skelbiama Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, o pirmininkas renkamas pačios tarybos, visų narių balsų dauguma.
Tarybos pirmininku negali būti Universitete dirbantys asmenys, Seimo ir Vyriausybės nariai, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl universitetas yra apsaugotas nuo politikos invazijos.


Senatas

Universiteto senatas – aukščiausia universiteto savivaldos institucija, atsakinga už bendruosius universiteto reikalus.

mokslininkai bei dėstytojai
80%
Studentų atstovybės nariai.
20%

Senatas – akademinis valdymo organas, kurį sudaro 49 nariai. Senato kadencijos trukmė, kaip ir tarybos – 5 metai.

Profesoriaus pareigas einantys dėstytojai sudaro ne mažiau kaip 50 procentų, o studentai – ne mažiau kaip 20 procentų Senato narių, todėl mes, studentai, turime didelį lemiamą balsą valdymo procese.

 
Kas tie 10 studentų Senate?
Tai Studentų interesams atstovaujančios Studentų atstovybės nariai. Norite išgirsti jų vardus ir pavardes ? Visi jie įvardinti Studentų atstovai struktūrose skiltyje.

Studentus į LSMU Senatą deleguoja LSMU Studentų atstovybės ataskaitinė konferencija (aukščiausias SA valdymo organas). Dalyvauk, ir gink studentų interesus !

Rektorius ir Rektoratas

Rektorių renka arba atšaukia Taryba. Konkurse rektoriaus pareigoms gali dalyvauti mokslo laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo.

Rektoratas – tai Rektoriaus patariamoji institucija, kurią sudaro: rektorius, kancleriai, prorektoriai, dekanai, Universiteto mokslo institutų direktoriai ir Studentų atstovybės prezidentas bei deleguotas asmuo.


Kitos universiteto institucijos

Remiantis universiteto statutu (aukščiausias universiteto dokumentas, tvirtintas seimo nutarimu), studentų atstovai taip pat dalyvauja Fakultetų tarybų vekloje (ne mažiau 20% tarybos narių), Institutų tarybų veikloje (ne mažiau 10% tarybos narių).

Gydytojai rezidentai, kurie taip pat yra studentai, dalyvauja motyvaciniuose pokalbiuose į rezidentūros programas, rezidentų atstovai dalyvauja rezidentūros programų komitetuose.