Studentų atstovybės taryba

LSMU SA Taryba yra pagrindinis valdymo organas, patvirtinamas rinkiminėje konferencijoje.


 • Placeholder

Taryba

 • Užtikrina dokumentų ir kitos informacijos perdavimą nariams bei studentams

 • Organizuoja studentų atstovybės veiklą

 • Nustato SA vidaus tvarką ir kontrolę

 • Sudaro darbo grupes, komitetus

Susipažinkime !
 • Gabrielė Čeponytė (SLF)
 • Martyna Vengrytė (FF)
 • Žygimantas Žumbakys (MF)
 • Rugilė Valentinaitė (MF)
 • Akvilė Laučytė (VA)
 • Kristė Makauskaitė (VA)
 • Ieva Aleksaitė (OF)
 • Nelita Urbutytė (VSF)
 • Gabija Pancekauskaitė (Rezidentas)
 • Daina Bastytė (Doktorantė)
 • Istihak Ahmed Crowdhury (International)