Studentų atstovybės taryba

LSMU SA Taryba yra pagrindinis valdymo organas, patvirtinamas rinkiminėje konferencijoje.


 • Placeholder

Taryba

 • Užtikrina dokumentų ir kitos informacijos perdavimą nariams bei studentams

 • Organizuoja studentų atstovybės veiklą

 • Nustato SA vidaus tvarką ir kontrolę

 • Sudaro darbo grupes, komitetus

Susipažinkime !
 • Evelina Alūzaitė (SLF)
 • Martyna Vengrytė (FF)
 • Ignas Simanauskas (MF)
 • Rugilė Valentinaitė (MF)
 • Ieva Petrutytė (VA)
 • Aleksandr Kasradze (OF)
 • Paulina Bučinskaitė (VSF)
 • Mindaugas Stonis (Rezidentas)
 • Daina Bastytė (Doktorantė)
 • Annamaria Lucia Nevmark (International)