Studentų atstovybės komanda

Mes – LSMU SA, studentams atstovaujanti ir juos vienijanti organizacija.


  • Placeholder

Studentas atstovybėje yra visada laukiamas, o jo balsas bus išgirstas

         Mūsų durys atviros kiekvienam studentui, tiek ieškančiam pagalbos sprendžiant problemas, tiek norinčiam tapti mūsų organizacijos dalimi. Visuomet laukiame aktyvių ir visuomeniškų studentų bei garantuojame, kad kiekvienas atėjęs ras, ką veikti. O pasirinkti yra iš ko, nes LSMU SA dirba akademinėje, socialinėje, informacijos, renginių, projektų bei tarptautinių reikalų srityse.

Akademinis komitetas dirba tam, kad gerinant studijų kokybę būtų išgirsta kiekvieno studento nuomonė. Stengiamės kuo greičiau išspręsti studentų akademines problemas, geriname studentų bendravimą su universiteto administracija bei dirbame, kad kiekvienas studentas sulauktų objektyvaus pasiekimų vertinimo. Inicijuojame studijų reglamento pataisas bei bendradarbiaudami su informaciniu komitetu siekiame, jog visus studentus pasiektų naujausia akademinė informacija. Jei jauti, jog turi idėjų ir noro dirbti, prisijunk!

Koordinatorė – Goda Kaupytė
Rašyk mums: akademinis.komitetas@lsmusa.lt

Academic Committee is working to improve the quality of education by listening each student’s opinion. We are trying to solve students’ academic problems as quickly as possible, to improve students’ communication with administration of university and to make that every student receive an objective evaluation of achievements. Our committee initiates the amendment of regulation of the studies. Working together with the Information Committee we aim that all the students would get the latest academic information. If you feel like You have ideas and willingness to work, come!

Committee head – Goda Kaupytė
Our email:akademinis.komitetas@lsmusa.lt

Socialinis komitetas rūpinasi studento socialine aplinka. Su mumis bent kartą per studijas susiduria kiekvienas studentas, nes dažniausiai mūsų komiteto narius rasite budinčius Akvariume. Visus kilusius klausimus dėl lsp, stipendijų bei bendrabučių atsakyti galime mes. Darome ir ne tik tai. Mes rūpinamės, kad kiekvienas universitete gautų pačias geriausias sąlygas nesusijusias su akademine veikla. Tad, jei matai problemą ir nori ją keisti, nesivaržyk ir įsiliek į mūsų gretas.

Koordinatorė – Eglė Pušinaitytė,

Susisiek: socialinis.komitetas@lsmusa.lt

Social committee takes care of social environment of students. Every student meets us at least one time in their study year because members of social committee are the ones to be in “aquarium” waiting to answer questions that come up about Lithuanian student id, stipend and dormitories. We also take care of conditions that does not include academic activity and try to make them as best as possible for every student. Therefore, if you see a problem and you want to change it, don’t be shy and join us.

Committee head – Eglė Pušinaitytė,

Contact us: socialinis.komitetas@lsmusa.lt

Informacinis komitetas – tai integruota komunikacijos vadyba. Komunikacija siekiama puoselėti organizacijos reputaciją. Komiteto tikslas – suderinti skirtingus ir įvairialypius įvairių visuomenės grupių bei organizacijų interesus, puoselėjant ir kuriant darnius santykius tarp organizacijos bei visų su ja susijusių auditorijų – darbuotojų, klientų, vartotojų, akcininkų, valdžios ir nevyriausybinių institucijų, vietos bendruomenių ar žiniasklaidos atstovų.

Pagrindiniai Informacinio komiteto principai:
Įvaizdis – teigiamos nuomonės apie LSMU SA formavimas ir palaikymas, LMSU SA logotipo populiarinimas bei informacijos pateikimas universiteto bendruomenei.
Reklama – plakatų, video reklamų ar kitokios informacijos pateikimas studentams bei universiteto darbuotojams.
Komunikacija – bendravimas su studentais, akademijos bendruomene, kitomis organizacijomis bei žiniasklaida.

Jeigu tu esi darbštus, kruopštus, turi menininko sielą, mėgsti rašyti, o gal tiesiog moki dirbti su Photoshop ar kitomis maketavimo programos. Tai- Informacinis komitetas kaip tik tau. Lauksime tavęs!

Koordinatorius – Elžbieta Skirbutytė
Rašykite mums: rsv@lsmusa.lt

Information Committee – it is dedicated to internal and external communication management. The communication seeks to promote the organization’s reputation. Its purpose is to coordinate the different and diverse groups and organizations in the interest of fostering and developing harmonious relations between the organization and all of its related audiences for example employees, customers, consumers, shareholders, government and non-governmental institutions, local communities and media representatives.
The main principles of the Information Committee:
Image – creating and maintaining positive reviews of the LUHS SA, the promotion of the LUHS SA logo and the spread of information to the University community.
Advertising – creation of posters, video ads and other forms of media tools for the students and university employees.
Communication – interaction with the students, the academy community, other organizations and the media.

If you are hard working, thorough, creative, you like to write, or have skills in Photoshop or other layout programs then the Information Committee is for you. We are waiting for you!

Committee head – Ugnė Kuzaitytė
Contact us: rsv@lsmusa.lt

Esi renginių vedėjas, organizatorius, ar beprotiškos idėjos tau trukdo užmigti?… Tuomet Tau skirta būti laisvalaikio komiteto nariu!

Be kasmetinių tradicinių renginių, tokių kaip „Fuxų krikštynos“, „Medic attack“, Kraujo donorystės akcija, vyksta ir filmų peržiūros, Kalėdinis aukcionas. Mums visada gali drąsiai siūlyti daryti tai, kas šauna į galvą (sliekų lenktynės ar labdaros mugė)! Mes rūpinamės, kad šauniausi Lietuvos studentai pramankštintų smegenis nuo mokslų ir turėtų šauniausią laisvalaikį.

Trūksta šypsenos ar geros nuotaikos?

Koordinatorė – Dominyka Visockytė,

Rašykite mums: laisvalaikis@lsmusa.lt

Are you an event planner, organizer or maybe you have some crazy ideas?… In that case, you have to become a member of our committee. Not to mention our every year traditional events, (such as “Freshers weekend”, “Medic attack”, Blood donation campaign), we are watching movies or even doing a Christmas presents auction. You can always contact us and suggest your extraordinary ideas even if they look stupid at first! We are always taking care that our students would relax from studies and would have a great free-time in Uni!

Best wishes,

Committee head – Dominyka Visockytė.

Our email: laisvalaikis@lsmusa.lt

Marketingo ir projektų komitetas dirba tam, kad LSMU SA užmegztų kuo daugiau ryšių su įvairiomis organizacijomis ar įmonėmis. Mes dirbame ne vien su rėmėjų paieška, bet ir su projektų rašymu, siekdami įgyvendinti net pačias keisčiausias idėjas.
Jei žinai, kaip užmegzti naujus ir naudingus ryšius, turi iškalbos dovaną, ar sieki keisčiausių idėjų, kurios „kirba“ Tavo galvoje, įgyvendinimo realybėje – tuomet Tavęs laukia marketingo ir projektų komiteto komanda. Nenusivisi, nes įgausi ne tik naudingos patirties rašant projektus, bet ir surasi bendraminčių verslumo, kokybiškumo ir inovacijų reikalaujančioje sferoje.

Koordinatorė – Margiris Alesius
Rašykite mums: marketingas@lsmusa.lt

Marketing and projects committee works in Students union to find and set connections between different companies and organizations. We are not only searching for partners, but also working with projects, we seek even the weirdest ideas to become true. If you know how to start connection between us and companies, have a present of eloquence, or want to seek the weirdest ideas in your head, then we definetely need you in this committee with our team. You will not regret because you will get an excellent experience for the projects which you will confront with, but also you will find and meet minded, inovative and high quality people.

Committee head – Margiris Alesius
Our email: marketingas@lsmusa.lt