Studentų atstovai

Teisė ir galimybė kiekvienam studentui dalyvauti universiteto valdymo organuose, ginant jų interesus.


 • Placeholder

LSMU Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai



SPK – studijų programos komitetas:

 • studijų kokybės priežiūra;
 • nuomonės rinkimas, analizė;
 • problemų sprendimas;
 • studijų planų korekcijos;
 • susitikimai su studentais ir dekanato atstovais;
 • ir kitų studijų programos svarbių klausimų svarstymas.

Komitetą sudaro:

 • studijų programos komiteto pirmininkas;
 • ne mažiau kaip trys dėstytojai iš padalinių, vykdančių atitinkamą studijų programą;
 • vienas ar daugiau Studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas;
 • vienas ar daugiau socialinių partnerių atstovas.

FT – fakulteto taryba:

 • studijų planų svarstymas;
 • metinių fakulteto ataskaitų svarstymas;
 • padalinių vadovų svarstymas;
 • naujų dokumentų/vadovėlių ir t.t. tvirtinimas;
 • ir kitų fakultetui svarbių klausimų svarstymas.

Tarybą sudaro:

 • fakulteto tarybos pirmininkas;
 • fakultete užimantys pareigas dėstytojai, mokslo darbuotojai;
 • Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai;
 • socialinių partnerių atstovai.