Akademinis sąžiningumas

Ei, studente!

Susimąstyk prieš nusižengiant Studijų reglamentui ir netrauk to telefono iš kišenės per atsiskaitymą – tai gali pakenkti tavo ateičiai. Nesvarbu, ar tu būsimas chirurgas, ar genetikas – tavo žinios ateityje tarnaus tau ir kitiems. 

Akademinio sąžiningumo pažeidimais laikoma:

  • Kalbėjimas – tai komunikavimas su kitais vertinime dalyvaujančiais asmenimis studijų programos klausimais. 
  • Mobiliųjų telefonų, kitų elektronikos priemonių arba kitokių neleistinų informacijos šaltinių turėjimas ir naudojimasis – į šia kategoriją patenka ir dabar populiarūs išmanieji laikrodžiai.
  • Nusirašymas nuo kito studento. 
  • Apsimetimas kitu studentu dalyvaujant vertinime.

Taip pat rengiant rašto darbą akademiniu nesąžiningumu laikoma:

  • Plagijavimas įvairiais būdais pasitelkiant intelektinę vagystę, sąmoningai pasisavinant tyrimų duomenis ir simuliuojant mokslinį darbą ar kitaip jį falsifikuojant. Taip pat duomenų žinių šaltinio nenurodymas laikomas akademiniu nesąžiningumu.
  • Darbo dublikavimas – mokslinio darbo ar jo dalies naudojimas pakartotinai, kai rašto darbas buvo pristatytas ir gintas šioje ar kitoje mokslo įstaigoje.
  • Tyrimų duomenų klastojimas (taip pat laikoma tyrimų etikos pažeidimu).

Visi akademinio sąžiningumo pažeidimai sprendžiami sudarytos komisijos, o patvirtinus, kad studentas nusižengė jis pagal Reglamento 375.4 punktą šalinamas iš Universiteto

Kaip išvengti akademinio nesąžiningumo studentui?

–  Atsiskaitymo metu išjunk savo telefoną arba net nesinešk pro auditorijos duris, kad netyčia suskambės nesukeltų tau rimtų nemalonumų. Nusiimk savo išmanųjį laikrodį. 

–  Pasiimk kelis tušinukus (jei rašysi atsiskaitymą ant popieriaus), kad nereikėtų prašyti grupės draugo taip abiem sukeliant problemas. 

–  Rašant atsiskaitymą kompiuteryje uždaryk visus langus išskyrus atsiskaitymo langą. 

–  O svarbiausia mokykis! Juk dėl to į universitetą ir atėjai.

Taigi, atminkite būkite akademiškai sąžiningais ir morališkai adekvačiais studentais! Mūsų ateitis priklauso nuo mūsų pačių!