KONKURSAS VARDINĖMS STIPENDIJOMS GAUTI

Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju studijų semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2021 m. balandžio 11 d. LSMU Studentų atstovybei (LSMU SA) turi atsiųsti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).

Prašymo formos nuoroda: https://www.lsmusa.lt/prasymai-seniunu-protokolai-bei-ju-pildymo-pavyzdziai-2/;

  • Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
  • Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje (pažymas apie veiklą galima gauti iš savo organizacijų/centrų vadovų) ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
  • Aktyvų savanorišką dalyvavimą Universiteto tarptautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, Universiteto žinomumo užsienyje didinimo nuolatinėse veiklose pasiektus rezultatus patvirtinančius dokumentus (sertifikatus, pažymėjimus, Tarptautinių ryšių ir studijų centro rekomendacijas, kt.), (pretenduojantiems gauti LSMU vardinę stipendiją už pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą);
  • Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pažymos apie bendrą studijų vidurkį prašymus dalyvauti vardinių stipendijų konkurse pateikusiems studentams bus užsakomos centralizuotai (patiems studentams kreiptis į dekanatus dėl šių pažymų išdavimo nereikia).

Pastaba.

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2020/2021 m.m. jau buvo paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną dokumentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nurodytas Vardas, Pavardė, Fakultetas (trumpiniu) ir kursas (skaičiumi).

Dokumentus prašome siųsti el. paštais info@lsmusa.lt ir socialinis.komitetas@lsmusa.lt  

Negavus atsakymo per 24 val., jog dokumentai yra gauti, skambinti telefonu +37062536275 arba rašyti į LSMU SA Facebook paskyrą https://www.facebook.com/LSMUSA/?ref=bookmarks.

Jei kiltų klausimų dėl dokumentų rengimo, prašome kreiptis į LSMU SA administratorę el. paštu info@lsmusa.lt arba telefonu +37062536275.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis vyks 2021 m. balandžio 15 d., 13 val. nuotoliniu būdu per MS Teams platformą. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. LSMU vardinė stipendija už pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą (studentams, aktyviai įsitraukusiems ir pasiekusiems didelių rezultatų LSMU tarptautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, taip pat LSMU žinomumo užsienyje didinimo srityse);

2. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);

3. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto studentui ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentui);

4. Juozo Oleko (Medicinos fakulteto studentui);

5. UAB „Gintarinė vaistinė“ (Farmacijos fakulteto 4-5 kursų studentams);

6. UAB „MED GRUPĖ“ (Odontologijos fakulteto studijų programos „Odontologija“ studentui);

7. Mato Veito (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui, kilusiam iš Žemaitijos kaimiškųjų rajonų (pateikti gyvenamosios vietos deklaraciją));

8. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui);

9. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui, kilusiam iš kaimiškųjų Lietuvos regionų (pateikti gyvenamosios vietos deklaraciją)).

Bus atrenkami kandidatai 2021/2022 m. m. šioms vardinėms stipendijoms (galutinį sprendimą priims stipendijų steigėjai):

1. Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija (gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų, sporto studijų krypčių grupių studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyti dokumentai su informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

2. Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko stipendija (socialinių mokslų studijų krypčių grupės studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyti dokumentai su informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

3. Birutės Petrikas stipendija (Slaugos fakulteto pirmosios studijų pakopos programos „Slauga“ 1, 2 ir 3 kursų studentams, antrosios studijų pakopos programų „Slaugos lyderystė“ 1 ir 2 kurso studentams bei „Išplėstinė slaugos praktika“ 1 kurso studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

*anketos formos teirautis Slaugos fakulteto dekanate.

4. Juozo Brundzos stipendija (Veterinarinės medicinos studijų programos studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

*anketos formos teirautis Veterinarijos fakulteto dekanės.