Skelbiami LSMU Studentų atstovybės 2015 rinkiminės – ataskaitinės konferencijos rezultatai

adminas LSMU Studentų atstovybė, Uncategorized

Šių metų lapkričio 12 d. vyko LSMU SA rinkiminė – ataskaitinė konferencija. Pirmosios konferencijos metu patvirtinta praėjusių metų veiklos ataskaita ir išrinktas LSMU SA naujasis prezidentas – 4 kurso Farmacijos fakulteto studentas, Laurynas Jarukas. Universiteto tarybos nariai ir senatoriai išrinkti nebuvo, išsiskirsčius kvorumui, dėl ilgai trukusios darbotvarkės.
Pakartotinė rinkiminė – ataskaitinė konferencija buvo sušaukta gruodžio 3 d.
LSMU SA tarybos nariais, prezidento siūlymu išrinkti: Iveta Mykolaitytė (MF) Lukas Šemeklis (MF), Angelina Cvilik (OF), Justina Krukonytė (FF), Ksenija Stasiulienė (SF), Linas Šablinskas (VSF), Jūratė Jurelytė (VF) Vita Misiūnaitė (VF), Karolis Bareikis ( rezidentų atstovas), Rokas Jurkonis (doktorantų atstovas) bei Roestam Banai (užsienio studentų atstovas).

Taip pat svarstyta studentų atstovų į Universiteto Senatą rinkimai. Visi studentų atstovai prisistatė ir rinkimai vyko atviru balsavimu. Naujausiai senatoriais tapo: Artūras Jacinavičius, Inga Siaurusevičiūtė, Inga Zeltzakytė, Lukas Šemeklis, Robertas Pranevičius, Agnė Ramonaitė, Aurimas Pečkauskas, Indrė Šveikauskaitė, Rokas Jurkonis.
Į universiteto tarybą kaip studentų atstovai kandidatavo du ne universiteto bendruomenės nariai Saulius Urbonavičius ir Algimantas Blažys. Vadovaujantis balsų skaičiavimo komisijos protokolu, slaptame balsavime dalyvavo 70 delegatų. Balsadėžėje rasti: Už kandidatą Saulių Urbonavičių buvo 48 balsai. Už kandidatą Algimantą Blažį – 22 balsai. Išrinktas naujas universiteto tarybos narys – Saulius Urbonavičius.
Taip pat į universiteto tarybą kandidatūras pristatė ir universiteto bendruomenės nariai – Rokas Jurkonis, Vytenis Simenas, Artūras Jacinavičius, Martynas Gedminas. Studentų atstovas universiteto taryboje tapo Vytenis Simenas. Sveikiname bei linkime darbingų metų!