Pokyčiai OF farmakologijos ciklo dėstyme

Dominykas Čeponis Studijos

Farmakologijos dėstymo 4 kreditų programose pakeitimai 2018/2019 mokslo metais

  1. Prieš prasidedant ciklui, studentams pateikta išsami informacija, ką jie turės studijuoti, kokiu būdu ir kaip bus vertinami jų pasiekimai. 2.
  2. Standartizuotos ir suderintos su programa praktikos darbų užduotys (bazinis klausimų rinkinys nuo šiol visada tas pats nepriklausomai nuo praktikos darbų dėstytojo).
  3. Atsiskaitymai perkelti į Moodle, visi jų metu pateikiami klausimai atitinka programą, daugumą jų sudaro išnagrinėti paskaitų ir praktikos darbų metu (nebėra esė tipo atsakymų atsiskaitymuose ir popierinių egzaminų).
  4. Į programą įtrauktas privalomų vaistų sąrašas kiekvienai temai, kuris leidžia studentams išvengti daugelio praktikoje nebūtinų vaistų pavadinimų mokymosi.
  5. Į privalomų vaistų sąrašą įtraukti Lietuvoje dažniausiai vartojami vaistai pagal įgaliotosios institucijos skelbiamą statistiką, taip pat tipiniai pagrindinių grupių atstovai (jei skiriasi).
  6. Sutrumpintas receptūrai skirtas laikas, kuris panaudotas vaistų veikimo dėsningumams nagrinėti.