Pakeitimai Farmakologijos dalyko programoje

Martyna LSMU Studentų atstovybė, Studijos, Universitetas

Farmacijos, Medicinos ir Odontologijos studentams,

Studentų atstovybė iniciavo pakeitimus Farmakologijos dalyko programoje.

Farmacijos studijų programoje

Problema Pakeitimas
Neracionaliai išdėstyti kreditai (III kurse 6, IV kurse 2) 2018/2019 studijų plano keitimas visi 8 kreditai III kurse
Neaiški seminarų struktūra Suderinta su FFI vadovu ir atsakingu dėstytoju dėl aiškios ir vieningos seminarų struktūros parengimo
Nesutampa dėstytojų nurodomi literatūros šaltiniai Suderinta su FFI vadovu ir atsakingu dėstytoju dėl vieningų literatūros šaltinių nurodymo.

 

Odontologijos fakultetas

Problema Pakeitimas
Nežinoma studijų programa Kitais mokslo metais, ciklo pradžioje stende bus iškabinta studijų programa Odontologijos fakulteto studentams
Paskaitos netalpinamas FirstClass sistemoje Paskaitos bus keliamos į FirstClass
Patikrinimų testai paruošti ne Odontologijos fakulteto studentams Bus paruošti testai būtent Odontologijos fakulteto studentams
Nėra vadovėlių Numatyta pirkti vadovėlius
Paskaitos atslieka nuo praktikos darbų Paskaitos bus skaitomos prieš praktikos darbus.
Suderinta bazinės farmakologijos programa Odontologijos ir Burnos higienos studijų programų studentams.

 

Medicinos fakultetas

Problema Pakeitimas
Farmakologijos pagrindai dėstomi „Ikiklinikinių studijų pagrindų“ modulyje daugeliui studentų vyksta jau praėjus modulius, kuriuose reikalingi farmakologijos pagrindai. Studijų tinklelio korekcija: „Ikiklinikinių studijų pagrindai“ visiems II kurso studentams vyks vienu metu, tai bus pirmas II kurso modulis.
Ikiklinikinių studijų pagrindų modulyje neaiški farmakologijos dalyko struktūra ir norimi pasiekti rezultatai. Modulio aprašo korekcija – pilnai atnaujinta Farmakologijos dalyko dalis.
Neaiškus dalyko Klinikinė farmakologija vertinimas Klinikinės farmakologijos dalyko egzamino praktinės dalies Baigiamojo darbo rašymo ir vertinimo reglamento pataisymas (patikslinta vertinimo reglamento dalis).