Vardinių stipendijų konkursas

Studentai (pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos, pradedant trečiuoju semestru) norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2015 m. gruodžio 11 d. į LSMU Studentų atstovybę (A.Mickevičiaus g. 9, tel. 327214) turi pristatyti šiuos dokumentus:

1. Prašymą Rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti.
2. Dekanato patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.
3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba.

1. Bendras studijų vidurkis turi būti ne mažiau 8 balai.
2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2015/2016 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Komisijos posėdis įvyks gruodžio 15 d. 15 val. M.Jankaus g. 2, II aukštas, 18 kab. Studentų, pateikusių prašymus, dalyvavimas būtinas.