Renginiai

,,Rugsėjo pirmoji” – tai visos akademinės bendruomenės šventė, todėl jau trečiuosius LSMU mokslo metus pradedame spalvinga eisena nuo Soboro, juk kaip sakoma:  gera pradžia – pusė darbo!

„Medix attack” – vienas pirmųjų LSMU SA organizuojamų renginių, kurio metu visi studentai yra kviečiami kartu pasilinksminti po greitai prabėgusios vasaros. Tai šventė LSMU studentams naujųjų mokslo metų proga.

„Fuxų krikštynos” – svarbiausia pirmakursių šventė. Diena, kada universiteto „nuliai” virsta pilnateisiais LSMU studentais. Krikštynos susideda iš dviejų dalių, dieninės bei vakarinės. Dieninė dalis – „fuxų” įrodymas, ko jie verti kliūčių ruože, o vakarinė – mūsų, Studentų atstovybės, padėka jiems. Have fun!

,,LSMU SA kalėdinis aukcionas” – bene gražiausia ir geranoriškiausia šventė, organizuojama bendradarbiaujant SA ir universiteto administracijai. Pinigai, surinkti už vertingus eksponatus, skiriami pasirinktam vaikų ligų skyriui.

Kasmetinės kraujo donorystės akcijos vyksta SA bendradarbiaujant su „Kraujo donorystės centru”, kiekvieną rudenį ir pavasarį. Akcijos šūkis – juk daryti gera nieko nekainuoja!

,,LSMU organizacijų vakarai”. Be Studentų atstovybės universitete yra dar daug kitų studentus vienijančių organizacijų – LiMSA, VASA, SFD, SOA, SMD ir t.t. Siekdama glaudaus bendravimo bei bendradarbiavimo SA kasmet gruodį ir birželį rengia teminius „Organizacijų vakarus”.

Užgavėnės – žiemos pabaigos šventė, kasmet tradiciškai, su Lašininio ir Kanapinio kova, blynais ir arbata, Morės deginimu ant laužo, švenčiama pirmojo bendrabučio kiemelyje. Žiema žiema, bėk iš kiemo!

„LSMU connecting students”. Mūsų universitete turime gausią ir įvairią užsieniečių studentų bendruomenę. SA tikslas – glaudinti ryšius tarp toje pačioje aplinkoje besimokančiųjų. Šalių, kultūrų pristatymai, šokiai, filmai – tai gali pamatyti šio renginio metu!

,,Tarpuniversitetinė socializacija” – vienas iš SA tikslų. Nuolat bendraujame su kitų universitetų studentų atstovais, rengiame „Arbatėlių vakarus”, o jose – naujos pažintys, planai, idėjų mainai.

“LSMU Savaitė”– švietėjiška viso mūsų universiteto šventė, kuri yra skirta visuomenei. Jos metu yra organizuojamos diskusijos aktualiomis sveikatos bei gyvūnų auginimo temomis. Aišku, jos metu neužmirštame ir savo akademiškos bendruomenės (naktynės, LSMU sporto šventė, protmušis bei savaitės kulminacija- viso universiteto vakarėlis).

Ir tai tikrai ne viskas!

Visi norintys gali prisijungti prie organizuojamų renginių bei studentų atstovavimo universitete atėję į Studentų atstovybę.