Studijos LSMU

Apie LSMU Fakultetus

Medicinos fakultetas

MF dekanatas – Jankaus g. 2.

LSMU Medicinos fakultetas – didžiausias universiteto padalinys, ruošiantis gydytojus. Medicinos fakultete studijuoja keliolikos tautybių studentai. Savo patirtį jiems perduoda Europoje ir pasaulyje pripažinti teorinės ir klinikinės medicinos specialistai. Medicinos fakultete veikia 2 institutai, 8 katedros ir 30 klinikų. Kasmet fakultete paruošiama ir medicinos magistro diplomus įgyja per 250 absolventų. Ikidiplominių magistro studijų programa „Medicina“ savo struktūra yra artima europiniams tokių programų standartams, studijų apimtis vertinama ECTS kreditais, o nuo 2007m. Medicinos fakultete studijos vyksta pagal naują, probleminio mokymo modelį.

MF dekanas Algimantas TAMELIS, prof. dr.

Odontologijos fakultetas

OF dekanatas – A. Lukšos–Daumanto g. 6 (IV bendrabutis).

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakultetas siūlo puikias galimybes ne tik įgyti gydytojo odontologo specialybę, bet ir garantuoja kokybišką studijų procesą. Mūsų patirtis rodo, kad ne veltui, šią studijų programą renkasi patys geriausi absolventai. Odontologija – tai medicinos mokslo šaka gabiems, energingiems ir atsakingiems už savo pasirinkimą studentams. Odontologijos fakultete yra vientisosios vienos pakopos studijos. Mūsų fakultetas mielai sutinka kiekvieną jauną žmogų apsisprendusį tapti gydytoju odontologu. Jūsų norus įgyvendinti padės kvalifikuoti dėstytojai dirbantys atnaujintoje ir modernioje mokymo bazėje. Išskirtinis mokymo proceso bruožas – atviri ir geranoriški pedagogų ir studentų santykiai. Abipusiu supratimu ir atviru bendravimu mes siekiame kokybiško edukacinio proceso.

OF dekanas Ričardas KUBILIUS, prof. habil. dr.

Farmacijos fakultetas

FF dekanatas – A. Mickevičiaus g. 9 (Centriniai rūmai).

Farmacijos fakultete aktyviai puoselėjamos europietiškos vaistininkystės vertybės ir tradicijos. Fakultetą baigę farmacininkai garsėja atidumu pacientams, kompetencija bei geranoriškumu kasdieniniame darbe, kuo užtikrina saugų ir efektyvų gydymą, įtvirtina aukštą humaniškos vaistininko profesijos prestižą. Nenuostabu, kad domėjimasis universitetinių farmacijos studijų programa neblėsta. Farmacijos studijų programa pilnai tenkina Europos Sąjungos direktyvinių dokumentų reikalavimus, todėl jos yra pripažįstamos ES bei kitose šalyse.

FF dekanas, Vitalis BRIEDIS, prof. dr.

Slaugos fakultetas

SLF dekanatas – A. Mickevičiaus g. 9 (Centriniai rūmai).

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmtakas Kauno medicinos universitetas vienas pirmųjų šalyje atkreipė dėmesį į universitetinę slaugos mokslo plėtotę ir 1990 m. pirmasis Lietuvoje įsteigė Slaugos fakultetą. Fakultete įgyvendinamos keturios bakalauro studijų (pirmosios pakopos) programos – Slaugos, Kineziterapijos, Ergoterapijos ir Akušerijos. Fakulteto absolventai, įgiję aukštą kvalifikaciją, turi teisę dirbti visose šalies medicinos institucijose, kurios kviečia dirbti įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose.

SLF dekanė Jūratė MACIJAUSKIENĖ, prof. dr.

Visuomenės sveikatos fakultetas

VSF dekanatas – A. Mickevičiaus g. 9 (Centriniai rūmai).

Visuomenės sveikatos fakultetas buvo įkurtas atsižvelgiant į šiuolaikinį sveikatos mokslų progresą, remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Visuomenės sveikatos fakultetas yra Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos tikrasis narys, jo studijų programos koordinuojamos su Europos sąjungos šalių programomis. Fakultete rengiami specialistai, galintys dirbti Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje bei sugebantys konkuruoti naujai atsiveriančioje Europos Sąjungos darbo rinkoje. Čia kaupiamos žinios apie Lietuvos gyventojų sveikatą, jos stiprinimo galimybes, sveikatos programų kūrimą bei įgyvendinimą bei sveikatos politikos formavimo principus.

VSF dekanė Ramunė KALĖDIENĖ, prof. habil. dr.

Veterinarijos fakultetas

VF dekanatas – Tilžės g. 18 (Veterinarijos akademija).

Veterinarijos fakultetas yra vienintelis Lietuvoje, rengiantis veterinarijos gydytojus ir maisto saugos specialistus. Fakultetas turi gilias veterinarijos gydytojų rengimo tradicijas, nes jie čia rengiami jau 75 metus. Parengti specialistai gerai vertinami ne tik Lietuvoje, bei ir už jos ribų. Veterinarijos gydytojo diplomai galioja visoje Europoje. Fakultete yra 6 katedros, 2 klinikos. Mokslininkai ir studentai mokslinius darbus dirba Akademijoje esančiuose 2 moksliniuose centruose. Kasmet į Veterinarijos fakultetą priimama apie 300 studentų, beveik po lygiai į kiekvieną studijų programą. Šiuo metu fakultete studijuoja 1300 studentų. Fakultete dirba 67 dėstytojai.

VF Dekanė Vita RIŠKEVIČIENĖ, prof. dr.

Gyvulininkystės technologijų fakultetas

GTF dekanatas – Tilžės g. 18 (Veterinarijos akademija).

Gyvulininkystės technologijos fakulteto prioritetinė veiklos kryptis – organizuoti kokybiškas studijas, sukuriant sąlygas bei prielaidas rengti aukštos kvalifikacijos universitetinio išsilavinimo specialistus, kurie baigę studijas, gali sėkmingai dirbti įvairiuose su gyvūnų produkcijos gamyba bei perdirbimu susijusiose srityse Lietuvoje ir užsienyje. Fakultete yra 5 katedros, 4 mokslinės laboratorijos, mokymo centras, studijų programas vykdo 86 dėstytojai. Iš bendro dėstančiųjų dėstytojų skaičiaus 4 dėstytojai pakviestieji skaityti paskaitas iš kitų institucijų.

GTF dekanas Rolandas STANKEVIČIUS, doc. dr.