LSP

Pametus LSP:

1. Studentas turi per 10 darbo dienų prisijungus www.lsp.lt skiltyje ,,Mano LSP‘‘ paspausti nuorodą->

Pranešti apie prarastą LSP.

Pavogtas LSP:

Pavogtas LSP:
1. Studentas privalo prisijungti svetainėje www.lsp.lt. Skiltyje ,,Mano LSP‘‘ paspausti nuorodą->
Pranešti apie pavogtą LSP
2. Tuomet studentas turi informuoti teritorinį policijos skyrių ir gauti pažymą, kurią reikia pristatyti į LSMU SA. Ten užpildomas pranešimas apie pavogtą LSP.

 

Klaidinga LSP informacija:

1. Studentui registruojantis ir pateikus klaidingą asmens kodą, vardą, pavardę ar gimimo datą, gali būti neleista gamintis ar prasitęsti savo LSP. Tokiu atveju rašomas el. laiškas adresu lsp@lsmusa.lt, kuriame studentas turi pateikti šiuos duomenis:

• Vardas

• Pavardė

• Gimimo data

• Asmens kodas

• LSP numeris (jį galima rasti www.lsp.lt skiltyje ,,Mano LSP‘‘, jei turite pagamintą LSP)

• LSP padelio numeris (jį galima rasti www.lsp.lt skiltyje ,,Mano LSP‘‘, jei turite pagamintą LSP)

• Trumpas problemos apibūdinimas (nurodant, kur būtent yra klaidinga informacija)

2. Klaidinga informacija bus pakeista per 2-3 darbo dienas. Apie pakeistą LSP studentas sužinos prisijungęs www.lsp.lt.

Norint grąžinti LSP:

1. Prisijungus www.lsp.lt skiltyje ,,Mano LSP‘‘ studentas privalo paspausti nuorodą ,,Grąžinti LSP‘‘. Atsidariusiame lange tuomet spaudžiamas mygtukas ,,Pranešti‘‘.

2. Studentas, atėjęs į LSMU SA, turi pateikti LSP ir užpildyti grąžinimo blanką.

LSP gamyba:

1. Prisijungus www.lsp.lt skiltyje ,,Mano LSP‘‘, studentas turi paspausti nuorodą ,,Užsisakyti naują LSP‘‘. Atsidariusiame lange pasirenkamas  padalinys, kuriama bus galima atsiimti naują LSP.

2. Svetainėje www.lsp.lt studentas turi įkelti savo nuotrauką. Nuotrauka turi atitikti dokumentinės nuotraukos standartus, kitaip ji gali būti atmesta ir LSP nebus pradėtas gaminti.

3. Svetainėje www.lsp.lt studentas turi pasirinkti apsilankymo pasirinktame  padalinyje datą.

4. Apmokėti už naujo LSP gamybą studentas gali internetu arba banke.

5. Prieš einant į pasirinktą padalinį atsiimti LSP, studentas turi atsispausdinti sutartį (jei LSP pergaminamas, sutarties NEREIKIA) ir mokėjimo kvitą. Jei studentas neturi kvito ir sutarties (pirmo savo LSP pagaminimo atveju), jam LSP NEBUS IŠDUOTAS.

6. Norint gauti LSP, studentas su kvitu ir sutartimi (jei LSP ne pergamintas) turi nueiti į pasirinktą  padalinį NE ANKSČIAU nei pasirinktu laiku. Vėliau nei pasirinktą datą atsiimti savo LSP studentas gali. Jei studentas neatsiima savo LSP per mėnesį, LSP grąžinamas į LSS.

Jei kyla klausimų, studentas bet kada gali rašyti lsp@lsmusa.lt arba skambinti telefonu:

Mindaugas Šilkūnas
8 689 056 81

LSP prašymai:

1. Dėl LSP įmokos grąžinimo

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

2. Dėl LSP įmokos mažinimo

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

3. Dėl pamesto LSP galiojimo nutraukimo

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

4. Dėl pavogto LSP galiojimo nutraukimo

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

5. Dėl registracijos panaikinimo

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)