Apeliacijos

Egzaminai – neišvengiamas dalykas universitete, nori Tu to, ar nelabai. Mokaisi – Tave įvertina. Viskas puiku, jei jauti, jog gavai tokį pažymį, kokio buvai vertas ir kokio tikėjaisi, bet juk kartais būna ir taip, jog tenka skaudžiai nusivilti – mokeisi dieną naktį, parašei daugiau nei Tavo kurso pirmūnas, o Studijų knygelėje šviečia riebus penketas. Sutinkame, kartais studentai tiesiog pervertina savo žinias, bet žinome ir tai, kad pasitaiko atvejų, kai mūsų žinios neįvertinamos tinkamai. Tuomet kiekvienas studentas turėtų prisiminti žodį “apeliacija”.

Apeliacija (lot. appellatio — kreipimasis, skundas), kaip sako Tarptautinių žodžių žodynas, yra skundas aukštesnei instancijai, kuri turi teisę iš esmės persvarstyti dalyką. Studentų atveju tas dalykas yra egzamino įvertinimas. Pagal svarbiausio mūsų universiteto studento dokumento – Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Studijų reglamento 281 punktą, jeigu studentas ar klausytojas nesutinka su studijų pasiekimų vertinimu ir jo paaiškinimu vertinimą vykdžiusiame studijas vykdančiame padalinyje ar vertinimo procedūromis, jis turi teisę teikti apeliaciją. Tokiu atveju darbo įvertinimas bus persvarstytas – gali būti, jog pažymys bus pakeltas.

Atrodytų, jog apeliacijų studentai turėtų rašyti tikrai nemažai, ar ne? LSMU Studentų atstovybė pasidomėjo tuo ir rezultatai šiek tiek nustebino – apeliacijas teikia tik Medicinos fakulteto ir užsienio studentai. Kodėl? Pirmiausia – nežinojimas. Įėjęs į bet kurį universiteto padalinį ir paklausęs sutiktus pirmus dešimt studentų, kas yra apeliacija, maždaug aštuonis kartus iš dešimties išgirsi atsakymą – nežinau. Studentai taip pat nežino, kur eiti, į ką kreiptis, ką rašyti. Tačiau turbūt dažniausia priežastis – baimė. Daugelis bijo, jog pateikę apeliacijas sulauks neigiamo dėstytojų požiūrio, kuris toliau lydės iki pat studijų baigimo. Tačiau negi nėra būdų, kaip sumažinti šią baimę? Manome, kad žemiau pateiktos nuorodos padės Tau labiau pasitikėti savo sprendimu apeliuoti.

Tad, ką gi turėtum daryti, jei pagrįstai manai, jog Tavo darbas blogai įvertintas?

1. Gavęs Tavęs netenkinantį dalyko/modulio egzamino įvertinimą, nueik pas dalyko/modulio vadovą ir paprašyk, kad tau būtų leista peržiūrėti savo darbą (LSMU Studijų reglamentas 256 punktas). (Rekomenduojama aptarti darbą ir su taisiusiu dėstytoju – didelė tikimybė, kad jis pripažins savo klaidą.)
2. Jei vis dar manai, jog nenusipelnei tokio įvertinimo, per 2 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo gali raštu kreiptis į savo fakulteto dekanatą su prašymu dar kartą peržiūrėti Tavo darbą. Rašte argumentuok, kodėl nusprendei apeliuoti – stiprūs argumentai suteiks apeliacijai svarumo, o Tau – pasitikėjimo savimi.
3. Dekanas sudaro apeliacinę komisiją, į kurią įeina administracijos atstovai, darbą taisęs dėstytojas, keletas kitų dėstytojų BEI studentų atstovybės atstovai. Nepamiršk – jei apeliaciją pateikęs asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į komisijos posėdį, apeliacija nenagrinėjama. Taip siekiama suteikti Tau galimybę būti išgirstam!
4. Sprendimas dėl Tavo pažymio bus priimtas tą pačią dieną.

Ką turėtum daryti, jei nesutinki su baigiamojo egzamino/baigiamojo darbo įvertinimu?

1. Tą pačią dieną, kai sužinojai įvertinimą, turi teisę rašyti apeliaciją universiteto Rektoriui.
2. Kitą dieną baigiamojo egzamino/baigiamojo darbo įvertinimą peržiūri Rektoriaus sudaryta apeliacinė komisija (joje bus ir studentų atstovybės atstovų!) ir priima sprendimą.

Jei aiškiau šiuo klausimu nepasidarė, visada gali rašyti:

akademinis.komitetas@lsmusa.lt