Rezidentų taryba

LSMU SA RT 1 VARIANTAS    Rezidentų taryba – tai rezidentų savivaldos institucija, atstovaujanti LSMU besimokančių rezidentų interesams, atstovaujanti rezidentams.
     Tikslai:—  Visapusiškai atstovauti ir ginti gydytojų rezidentų teises ir teisėtus interesus, susijusius su akademine, socialine, darbo padėtimi, gerove ir statusu universitete ir už jo ribų.—  Veikliai prisidėti prie demokratinės, šiuolaikiškos ir efektyvios aukštojo mokslo ir LSMU studijų sistemos, atitinkančios studentų interesus ir garantuojančios jų teisių apsaugą, kūrimo.
  Veiklos kryptys:— LSMU bei už jo ribų atstovauja gydytojus rezidentus.— Kaip SA padalinys Rezidentūros komitetą, Rezidentūros komisijas, kitas darbo grupes, klausimams susijusiems su rezidentūra, gydytojais rezidentais ir jų teisėmis, pareigomis ir darbo bei studijų santykiams spręsti.—  Teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių gydytojų rezidentų teisinę padėtį, tobulinimo LSMU ir Lietuvos Respublikos institucijoms, dalyvauja rengiant ir svarstant dokumentus, susijusius su gydytojų rezidentų teisėmis, pareigomis bei interesais.—  Dalyvauja vertinant LSMU rezidentūros studijų kokybę ir teikia pasiūlymus studijoms tobulinti. —  Atstovauja gydytojams rezidentams darbo santykių klausimais.—  Organizuoja konferencijas ir seminarus gydytojams rezidentams aktualiems klausimams aptarti.

Rezidentų Tarybos nariai:

Pirmininkas – Karolis Bareikis (Neurochirurgija)

Justas Birutis (Chirurgija)
Edgaras Diržius (Psichiatrija)
Marius Ellikas (Skubioji Medicina)
Martynas Gedminas (Skubioji Medicina)
Martynas Laukaitis (Angiochirurgija)
Aurimas Pečkauskas (Anesteziologija ir Intensyvioji Terapija)
Agnė Ramonaitė (Alergologija ir Klinikinė Imunologija)
Jan Pavel Rokicki (Burnos Chirurgija)
Simona Sakalauskaitė (Veterinarinė Epidemiologija)
Kirilas Zimarinas (Oftalmologija)

Rezidentūros studijų kokybės vertinimo anketų rezultatai

Rezidentų atstovai rezidentūros programose:

Studijų programa Vardas Pavardė
Abdominalinė chirurgija Justas Žilinskas
Chirurgija Justas Birutis
Akušerija ir ginekologija Akvilė Statnickaitė
Alergologija ir klinikinė imunologija Margarita Paulauskienė
Anesteziologija ir reanimatologija Justina Čyžiūtė
Burnos chirurgija/Veido ir žandikaulių chirurgija Vaidas Grimuta
Chemoterapinė onkologija Dainora Butkutė
Darbo medicina Algirdas Vainius
Dermatovenerologija Laima Gaurilčikaitė
Endodontologija / Periodontologija Rūta Gegužytė
Endokrinologija Raimonda Klimaitė
Fizinė medicina ir reabilitiacija Rokas Šemeškevičius
Gastroenterologija/Dietologija Sandra Rimšelytė
Genetika Saulius Stačkus
Geriatrija Rita Grimalauskaitė
Hematologija Vilma Petrylaitė
Infekcinės ligos Vytautas Griška
Kardiologija Justina Motiejūnaitė
Klinikinė Farmakologija Simonita Mačiulskytė
Kraujagyslių chirurgija Karolis Medelis
Krūtinės chirurgija Rasa Karalevičiūtė
Laboratorinė medicina Lukas Cemnalianskis
Nefrologija/Klinikinė toksikologija Irmantė Štramaitytė
Neurochirurgija Karolis Bareikis
Neurologija Vaidotas Gudžiūnas
Oftalmologija Gabrielė Vyčienė
Ortopedija ir traumatologija Edvinas Pranevičius
Ortodontija Rūta Kuprienė
Ortopedinė odontologija Viltė Masiliūnaitė
Otorinolaringologija Gabrielė Mačionytė
Patologija Agnė Ruminaitė
Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Gediminas Samulėnas
Psichiatrija / Vaikų ir paauglių psichiatrija Edgaras Diržius
Pulmonologija Vykintas Čelkys
Radiologija Julius Vidikas
Radioterapinė onkologija Ema Mauručaitienė
Reumatologija Paulina-Jolanta Žilinskaitė
Širdies chiurgijos Arslan Mamedov
Šeimos medicina Martynas Jankus
Skubioji medicina Marius Ellikas
Urologija Aurimas Žibutis
Vaikų chirurgija Anastasija Getman-Vaitiekūnienė
Vaikų ligos Inga Borusevičiūtė
Vaikų ligos ir neonatologija Ieva Šliaužienė
Vaikų endokrinologija Ingrida Stankutė
Vaikų neurologija Karolina Liaušienė
Vaikų odontologija Simona Užuodaitė
Veterinarinė medicina Simona Sakalauskaitė
Vidaus ligos Paulina Jankuvienė

Turite klausimų, pasiūlymų rašykite: rezidentai@lsmusa.lt