LSMU SMD

Studentų mokslinė draugija (SMD) – tai organizacija, jungianti mokslo siekiančius studentus ir jaunuosiuos mokslininkus. Jie, vadovaujami dėstytojų, gydytojų, atlieka eksperimentus bei kitus tyrimus, rašo mokslinius darbus, kurie skaitomi SMD organizuotose konferencijose. Geriausi darbai įvertinami prizais. Už mokslinius darbus, straipsnius skiriamas papildomas balas, stojant į rezidentūrą.

Visa eilė buvusių SMD narių yra pasiekę mokslinius laipsnius, dirba įvairiose universiteto katedrose ir klinikose. Nemaža dalis apgintų disertacijų yra studentiškų mokslinių darbų tąsa.

Draugija kasmet organizuoja Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferenciją, kurios metu studentai pristato baigiamuosius bei asmenine iniciatyva parengtus mokslinius darbus. Kas dvejus metus organizuojame International Health Sciences Conference (IHSC), į kurią dalyvius kviečiame atvykti iš viso pasaulio.

Šiemet SMD tapo European Medical Students Association (EMSA) nare, tad draugijos tarptautinė veikla taps dar efektyvesnė.

 

SMD struktūra

Mokslinės draugijos veiklą kuruoja mokslinis vadovas – prof. Vincentas Veikutis, o SMD veiklą organizuoja SMD valdyba, kurios pirmininkas šiuo metu – stud. Lukas Šemeklis. Valdybą sudaro įvairių fakultetų, įvairių kursų studentai. LSMU SMD absolventai yra kviečiami prisijungti prie SMD Alumni klubo veiklos.

Draugijos valdybos susirinkimai vyksta A. Mickevičiaus g. 9 kiekvieną trečiadienį 17 val.

 

Renginiai bei renginių ciklai

  • Būrelių kovos – tarpbūrelinės kovos, kuriose skirtingų būrelių komandos vieni kitiems užduoda klausimus iš jų disciplinos.
  • “Būk kietesnį už Housą” – klinikinių situacijų sprendimo konkursas.
  • Medicinos mokslų mokykla – stovykla bei paskaitų ciklas, skirti supažindinti studentus su mokslo įdomybėmis bei mokslinio darbo rašymo pagrindais.
  • Proelium cerebri – protų kovos – intelektualus komandinis žaidimas, kuriame kviečiami dalyvauti visi universiteto bendruomenės nariai.
  • Susitikimas su Asmenybe – seminarų ciklas, siekiantis supažindinti su iškiliausiais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto specialistais bei nusipelniusiais žmonėmis iš visos Lietuvos.

 

Moksliniai būreliai

Šiuo metu Studentų Mokslinė Draugija vienija net 47 skirtingų biomedicinos sričių mokslinius būrelius, kuriuose aktyviai dirbdami bei tyrinėdami studentai rengia multidisciplinines konferencijas, seminarus, video peržiūras ar budėjimus ligoninės skyriuose.

Būrelių veikla vienija bendraminčius, besidominčius ta pačia medicinos sritimi. Suteikia didesnes galimybes susipažinti su klinika (gydytojais, personalu, specifika). Didesnės galimybės lengviau, kokybiškiau atlikti savo mokslinius darbus. Padeda greičiau įsilieti į klinikos darbą. Padeda tiksliau suformuoti ateities profesijos perspektyvą ir tolimesnę jos karjerą. Suteikia kryptingumo ir konkretumo tiek mokslinei, tiek organizacinei veiklai. Išmoko dirbti komandoje.

Į SMD veiklą gali įsitraukti ir TU!
Daugiau informacijos gali rasti čia.