LSMU SIELOVADA

Akademinė sielovada – erdvė, kurioje vyksta dialogas tarp Katalikų Bažnyčios ir aukštosios mokyklos. Kiekvienas LSMU studentas, dėstytojas, darbuotojas kviečiamas priimti Evangeliją – Gerąją Naujieną ir joje susitikti Kristų. Sielovada – asmens tikėjimo patirtį, vertybių dvasingumą bei santykius bendruomenėje ir su Dievu kurianti, atnaujinanti ir gilinanti Bažnyčios veikla.

Akademinė sielovada – aukštosios mokyklos ir Bažnyčios bendravimo erdvė, tarpusavio pagalba tarnystėje, tikėjimo ir mokslo bendradarbiavimas akademinėje ir religinėje aplinkoje. Kiekvieną LSMU studentą, dėstytoją, darbuotoją kviečiame išgirsti Dievo žodį, priimti Evangeliją ir susitikus Kristų tikėjimu, viltimi ir meile gyventi kasdienybėje.

Kviečiame Jus į maldos ir diskusijų grupeles, dalyvauti Taize pamaldose ir susitikimuose, LSMU bendruomenėje švęsti liturgiją, ypač švč. Eucharistiją. Supažindiname su krikščioniškų bendrijų veikla, suteikiame informaciją apie pamaldų tvarką bažnyčiose ir piligrimines keliones. Rengiame paskaitas-diskusijas aktualiomis temomis, patariame rūpimais klausimais. Palydime tikėjimo ir pažinimo kelyje rengiantis sakramentams. Kviečiame švęsti krikščioniškas, visuomenines šventes ir dalyvauti kultūriniuose renginiuose.

Mus rasti galite:            Medicinos akademijos Centriniai rūmai,
A. Mickevičiaus g. 9,LT 44307 Kaunas
Kapeliono kabinetas – 005

 

Sielovados koordinatorė Svetlana Adler – Mikulėnienė
sielovada@lsmuni.lt