KUPOLĖ

Lietuvos veterinarijos akademijos (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos) folkloro ansamblis išaugo iš akademijos kraštotyros būrelio, vadovaujamo doc. Remigijos Bukaveckienės ir prof. Jono Čepulio. 1983 m. doc. Antano Bernatonio pastangomis Kaune atsirado naujas folkloro ansamblis, vėliau pasivadinęs „Kupole“ ir gyvuojantis jau 29 metus. Ansamblis yra paruošęs per 20 teminių programų iš pačių ansambliečių užrašytų liaudies dainų, pasakojimų, šokių, žaidimų, ratelių. 2003 metais „Kupolė“ yra apdovanota „Aukso paukšte“, ne kartą premijuota, o vadovas apdovanotas Kauno  miesto Santakos garbės ženklu.

Partizanų dainas ansambliečiai pradėjo užrašinėti prieš15 metų. Buvo paruošta partizanų dainų programa, išleista šių dainų kompaktinė plokštelė ir garsajuostė, o šiais metais išleista antroji kompaktinė plokštelė su linksmomis partizanų dainomis.

Visos dainos, skambančios šioje programoje yra surinktos ir užrašytos pačių ansambliečių, daugiausia Dzūkijos kaimuose – Varėnos, Lazdijų, Alytaus rajonuose.

Kontaktai:

LSMU Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“

Vadovė Daiva Bradauskienė

Mob. Tel: 8 67974249

El. paštas: dbserbentele@gmail.com

www.kupolė.lt