JUVENTUS

fbbfb

 

1948 m. Lietuvos Veterinarijos akademijoje Andrius Kairys įkūrė vyrų chorą, kuris 1949 m. pasiekė gausų 140 dainininkų skaičių . Per 10 metų A.Kairio vadovaujamas vyrų choras tapo pajėgiu meno saviveiklos kolektyvu. Daug koncertavo Kaune, aplankė Vilnių, Rygą, Kijevą, Maskvą kitus miestus. Kolektyvas dalyvavo Kauno miesto ir Respublikinėse dainų šventėse, festivaliuose, apžiūrose ir konkursuose, dažnai laimėdamas aukštas vietas. Choras 1958 m., vadovaujant Stepui Graužiniui, dalyvavo II Pabaltijo studentų dainų šventėje Rygoje. 1960 m. chorui ėmėsi vadovauti Petras Simonavičius. Vyrų choras Kauno miesto ir respublikiniuose konkursuose buvo laimėjęs nemažai prizinių vietų.

1963 – 1964 metais choro veikla, dėl sumažėjusio sąstato, iširo. Tada nutarta suburti mišrų chorą. P.Simonavičius šį kolektyvą dar paruošė 1965 m. Respublikinei dainų šventei ir koncertinei kelionei į Rygą, tačiau, po to dėl įvairių sunkumų, kolektyvas nutraukė savo veiklą.

Lietuvos Veterinarijos akademijos choras atkurtas 2004 metų rudenį studentės Justinos Kapučinskaitės iniciatyva. Merginų kolektyvui vadovauti buvo pakviestas Algirdas Viesulas. Po pirmųjų sėkmingų koncertinių metų, studenčių gretas papildė ir vaikinai. Nuo 2006 m. kolektyvas pasivadino skambiu “Juventus” (lot. JAUNYSTĖ) vardu ir laipsniškai perėjo į mišrių chorų kategoriją. “Juventus” pirmaisiais metais koncertavo ne tik savo akademijoje, bet surengė koncertinius pasirodymus įvairiose bažnyčiose Nidoje ir Vilniuje, dainavo Lietuvos Karo akademijoje, dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festvaliuose (2005 ir 2009 m. Vilniuje, 2006 ir 2010 m. Klaipėdoje, 2007 ir 2011 m. Šiauliuose, 2008 m. Kaune), taip pat ir Baltijos šalių “Gaudeamus – XV” Tartu (Estija, 2006), bei Kauno ir Lietuvos dainų šventėse  Vilniuje 2007 ir 2009 m.

LVA choras, atgimęs po daugiau 30 metų, tęsia dainavimo tradicijas ir istoriją akademijoje.

Choro vadovas  Algirdas Viesulas

Telefono nr.  (8-37) 46 86, mob. Tel: 8 634 90260;

El. paštas: algirdasviesulas@gmail.com

Koncertmeisterė Aušra Gruodienė

Mob. tel.: 8-650 29522.

El. paštas: vargonininke@yahoo.com

Choro repeticijų tvarkaraštis:

pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 16 val.

Repeticijos vyksta Veterinarijos akademijoje, Tilžės 18, 4-as korpusas, 2-oje auditorijoje.

Adresas: Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181, Lietuva.