Doktorantų taryba

 • LSMU Studentų atstovybės veiklos reglamentas 13 psl.:

  5.1.Doktorantų Tarybą (toliau – Tarybą) sudaro Tarybos pirmininkas ir nariai.
  5.2. Tarybos pirmininką renka Universiteto doktorantų susirinkimas.
  5.3. Tarybos nariai – LSMU trečiosios studijų pakopos studentai (doktorantai)
  5.4.Taryba sudaroma laikantis savanoriškos veiklos ir maksimalaus atstovavimo rezidentūros sritims principų

  5.5.Tarybos veikla:
  5.5.1.Nagrinėja doktorantams aktualius klausimus ir problemas
  5.5.2.Siūlo doktorantų atstovą į LSMU Studentų atstovybės Tarybą, LSMU institutų tarybas, kitus studentų atstovybės ar universiteto organus, kur yra nagrinėjamos su doktorantūros studijomis susiję klausimai ir nėra numatyta konkreti delegavimo tvarka.
  5.5.3.Skleidžia doktrantams aktualią informaciją, organizuoja diskusijas aktualiais klausimais ir doktorantų nuomonės apklausas, rengia konferencijas ir kitas priemones.
  5.5.4.Svarbiems klausimams spręsti organizuoja doktorantų susirinkimus.
  5.6.Nagrinėjant klausimus, susijusius su pagrindinėmis kitų komitetų veiklos sritimis, savo veiklą derina su atitinkamais LSMU SA komitetais.

  Doktorantų tarybos sudėtis:

  Pirmininkas

  • Rokas Jurkonis. Doktorantūros kryptis – Medicina (06B).

  Tel. 861041885

  El. paštas rokas.jurkonis@gmail.com

 • Margarita Radžiūnienė, Slaugos fakultetas, Sporto institutas. Doktorantūros kryptis – slauga (11B).
 • Eglė Pavydė, Medicinos fakultetas, Fiziologijos ir farmakologijos institutas. Doktorantūros kryptis – farmacija (08B).
 • Marijus Leketas, Odontologijos fakultetas, Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika. Doktorantūros kryptis – odontologija (07B).
 • Indrė Šveikauskaitė, Doktorantūros kryptis – farmacija (08B).
 • Živilė Valuckienė, Medicinos fakultetas, Kardiologijos klinika. Doktorantūros kryptis – medicina (06B)
 • Vita Krunglevičiūtė
 • Laima Dobilienė
 • Aurelija Noreikaitė
 • Vytautė Strakutė