Studentų atstovai struktūrose

LSMU Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai

LSMU Taryba

Screen Shot 2013-11-22 at 18.37.39

LSMU Senatas

Screen Shot 2013-11-22 at 18.37.12

LSMU Senato kolegija

Screen Shot 2013-11-22 at 18.38.02

LSMU Rektoratas

Screen Shot 2013-11-22 at 18.38.07

Fakultetų tarybos

Screen Shot 2013-11-22 at 18.38.35

Bendrabučių komisija

Screen Shot 2013-11-22 at 18.38.49

Stipendijų komisija

best

Apeliacijų komisija (MF)

Screen Shot 2013-11-22 at 18.38.56

Ginčų nagrinėjimo komisija

Screen Shot 2013-11-22 at 18.39.12

Studijų programų komitetai

spk