LSMU SA Taryba

LSMU SA Taryba

Ar žinojai, kad pagrindinis LSMU SA valdymo organas yra Taryba?

Kas joje? Ką ji veikia?

Susipažinkime!

Screen Shot 2013-11-22 at 18.13.56 (1)

 

 

 

 

 

 

LSMU SA Taryba patvirtinama rinkiminėje konferencijoje. Taryba organizuoja studentų atstovybės veiklą, sudaro darbo grupes, komitetus, prižiūri jų veiklą, nustato SA vidaus tvarką, dokumentų ir kitos informacijos perdavimą nariams bei studentams.