Apie studentų atstovybę

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybė

Savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų universiteto studentų interesams atstovaujanti organizacija.

Mūsų užduotis – išklausyti studentų problemas ir padėti jas spręsti. Mes visada laukiame aktyvių ir visuomeniškų studentų.

Mūsų moto: „Studentas atstovybėje yra visada laukiamas, o jo balsas bus išgirstas”

-Mes atstovaujame LSMU Studentų interesams LSMU struktūrose, Lietuvos studentų sąjungoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje bei kitose valstybinėse institucijose Kaune, Lietuvoje bei tarptautiniu mastu veikiančiose organizacijose.

Rūpinamės jūsų studijų kokybe, akademiniu sąžiningumu, studijų prieinamumu, stipendijomis, LSMU bendrabučiais bei juose gyvenančiais studentais, Lietuvos studento pažymėjimo išdavimu. Nuolatos stengiamės, kad svarbiausia ir aktuali informacija apie Atstovybės ir Universiteto veiklą pasiektų kiekvieną studentą. Kasmet organizuojame įvairiausius renginius: švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius, tam, kad metai, praleisti Universitete, būtų nepamirštami.

Organizuojame mokymus, seminarus, diskusijas įvairiomis temomis LSMU Studentų atstovybės nariams bei visiems LSMU studentams. Padedame studentams integruotis į universiteto bendruomenę bei visapusiškai tobulėti.

Nori tapti LSMU SA nariu?

Užpildyk šią anketą ir lauk susitikimų LSMU Studentų atstovybėje rugsėjo mėnesį. Mes tave pakviesime pokalbiui, kad išsiaiškintume, kuo kartu galime būti naudingi LSMU studentams!

Mus gali rasti:

Mickevičiaus g. 9, Kaunas, LT-44307

(Medicinos akademijos centrinių rūmų kiemelyje esančiame stikliniame pastate)

Tel.: 8 (37) 327214

e-paštas: info@lsmusa.lt arba president@lsmusa.lt

Tinkle: www.lsmusa.lt

FB paskyra: LSMU Studentų atstovybė