Studentai (pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos, pradedant trečiuoju semestru) norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2015 m. gruodžio 11 d. į LSMU Studentų atstovybę (A.Mickevičiaus g. 9, tel. 327214) turi pristatyti šiuos dokumentus:

1. Prašymą Rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti.
2. Dekanato patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.
3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba.

1. Bendras studijų vidurkis turi būti ne mažiau 8 balai.
2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2015/2016 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Komisijos posėdis įvyks gruodžio 15 d. 15 val. M.Jankaus g. 2, II aukštas, 18 kab. Studentų, pateikusių prašymus, dalyvavimas būtinas.

Antroje LSMU Studentų atstovybės rinkiminės – ataskaitinės konferencijos (2015 m. lapkričio 12 d.) dalyje išsiskirsčius delegatams ir nesurinkus kvorumo, šaukiama pakartotinė LSMU Studentų atstovybės rinkiminė-ataskaitinė konferencija.

Dėl pastebėto datų neatitikimo LSMU įstatams, keičiama pakartotinės konferencijos data. Pakartotinė ataskaitinė konferencija vyks 2015 m. gruodžio 3d. (ketvirtadienis) 16:00 Z.Januškevičiaus aud., MLK.

Skelbiamas papildomas laikotarpis prašymams teikti į LSMU Senato bei LSMU Tarybos narių pozicijos iki gruodžio 3 d. Prašymai priimamai LSMU SA patalpose, Mickevičiaus g. 9 ir konferencijos metu.

Pakartotinėje konferencijoje darbotvarkės klausimai nėra keičiami. Bus svarstomi nespėti pristatyti klausimai.

Pakartotinės konferencijos darbotvarkė:

16:10 – 16:15 Pirmininkaujančio ir sekretoriaus rinkimai

16:15 – 16:20 Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

16:20 – 16:25 Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas

16:25 – 16:30 LSMU SA Tarybos rinkimai

16:30 – 16:35 Revizijos komisijos rinkimai

16:35 – 16:45 LSMU SA veiklos reglamento redakcijos tvirtinimas

16:45 – 17:15 Senato narių rinkimas

17:15 – 17:35 Tarybos narių rinkimas

 

Kandidatai į LSMU Senatą (pirma – antra pakopa):

 • Artūras Jacinavičius
 • Edvardas Voronovas
 • Gabija Pancekauskaitė
 • Inga Siaurusevičiūtė
 • Inga Zeltzakytė
 • Lukas Šemeklis
 • Robertas Pranevičius

Kandidatai į LSMU Senatą rezidentų vietoms užimti:

 • Agnė Ramonaitė
 • Aurimas Pečkauskas

Kandidatai į LSMU Senatą Doktorantų vietoms užimti:

 • Indrė Šveikauskaitė
 • Rokas Jurkonis

Kandidatų į LSMU Senatą motyvaciniai laiškai ir CV

Kandidatai į LSMU Tarybą:

 • Saulius Urbonavičius (ne universiteto bendruomenės narys)
 • Algimantas Blažys (ne universiteto bendruomenės narys)
 • Artūras Jacinavičius
 • Martynas Gedminas
 • Rokas Jurkonis
 • Vytenis Simenas

Kandidatų ir LSMU Tarybą motyvaciniai laiškai ir CV

Pagarbiai

LSMU Studentų atstovybės rinkiminės – ataskaitinės konferencijos darbo grupė

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybės

Rinkiminė – ataskaitinė konferencija
2015 lapkričio 12 d. 15:30
Z. Januškevičiaus auditorija, MLK, Eivenių g. 2

Konferencijos darbotvarkė:

 • Pirmininkaujančiojo ir sekretoriaus rinkimai;
 • Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 •  Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas;
 • SA veiklos ataskaita;
 • Revizijos komisijos ataskaita;
 • Kandidato į SA prezidentus prisistatymas;
 • SA prezidento, Tarybos rinkimai;
 • LSMU SA veiklos reglamento pakeitimų pristatymas ir tvirtinima;
 • Revizijos komisijos rinkimai;
 • LSMU SA delegatų į LSMU Senatą rinkimai;
 • LSMU SA delegatų į LSMU Tarybą rinkimai;
 • Kiti klausimai.

 

Kandidatas į prezidentus Laurynas Jarukas

Kandidatė į prezidentus Inga Zeltzakytė

 

Kandidatai į LSMU Senatą:

 • Artūras Jacinavičius
 • Edvardas Voronovas
 • Gabija Pancekauskaitė
 • Inga Siaurusevičiūtė
 • Justina Krukonytė
 • Laurynas Jarukas
 • Lukas Šemeklis
 • Robertas Pranevičius

Kandidatų gyvenimo aprašymą ir motyvacinius laiškus galite rasti čia.

 

Kandidatai į LSMU Tarybą:

 • Rokas Jurkonis
 • Saulius Urbonavičius
 • Vytenis Simenas

Kandidatų gyvenimo aprašymą ir motyvacinius laiškus galite rasti čia.

 

LSMU Studentų atstovybės veiklos reglamento redakcija.