LSMU studijų kokybės vertinimo sistema

adminas LSMU Studentų atstovybė, Studijos, Universitetas

pic

Startuoja nauja LSMU studijų kokybės vertinimo sistema!

 

Nuolatos girdint problemas dėl studijų kokybės LSMU SA kartu su LSMU SMD imasi iniciatyvos skatinti studentus aktyviai dalyvauti studijų kokybės gerinime.

Nauja sistema – pirmas žingsnis link geresnės studijų kokybės. Sistemos tikslas –  operatyviai, dar modulio dalyko eigoje reaguoti į iškilusias opias problemas, kurias galima išspręsti nedelsiant, taip pat rinkti sisteminti ir perduoti administracijai informaciją apie studentų pastebėjimus ir siūlymus studijų kokybės klausimais.

Sistema nėra susieta su LSMU prisijungimias, todėl Jūsų patogumui autentišką tapatybę galite patvirtinti su Facebook, Google bei LSMU SMD vartotojo prisijungimais. Anketos visiškai anonimiškos!

Už geresnį rytojų!

Anketą rasi adresu: https://sa.smd.lt/

 

New assessment of LUHS studies quality is starting!

Constantly hearing about the problems of the quality of studies,  LSMU SA and LSMU SMD are encouraging students to participate in improving the quality of their studies.

The new system is the first step towards better study quality. The purpose of the questionnaire is to rapidly react to the significant problems of the subject and solve them immediately. Also, collect information and give problems directly to the administration.

The questionnaire is separated from the logging of LSMU systems, so the anonymity is guaranteed.

For your convenience, you can approve your identity with Facebook, Google or SMD accounts.

Adress of the system: https://sa.smd.lt/