Kontaktai

LSMU Studentų atstovybėLSMUSA logo

Adresas: Mickevičiaus g. 9, Kaunas, LT-44307

(Medicinos akademijos centrinių rūmų kiemelyje esančiame stikliniame pastate)

Tel.: 8 (37) 327214
El.paštas: info@lsmusa.lt arba president@lsmusa.lt

Facebook paskyra: LSMU Studentų atstovybė

Mes Instagram’e

IMG_7133Erika Segalytė

El. paštas.: erika.segalyte@lsmuni.lt

Tel.: 864515211

Atsakinga už visos Studentų atstovybės veiklą, koordinavimą bei strategijos puoselėjimą.

Sandra Čirvinskaitė

El. paštas.: sandra.cirvinskaite@gmail.com

Tel.: 865867168

Viceprezidentas vidiniams reikalams atsakingas už produktyvų SA darbą, gerą vidinę atmosferą, komitetų veiklą.

IMG_7278Gerda Kalinauskaitė

El. paštas.: kalinauskaite.gerda@gmail.com

Tel.: 867196433

Viceprezidentas išoriniams reikalams atsakingas už pastovų ryšių palaikymą su visomis LSMU organizacijomis, kitų universitetų Studentų atstovybėmis bei kitomis jaunimo organizacijomis. Taip pat, už universiteto reprezentaciją įvairiuose renginiuose, susitikimuose, posėdžiuose.

IMG_7256Danielė Bučinskaitė

El. paštas.: bucinskaitedaniele@gmail.com

Tel.: 864327246

Vice prezidentė atstovams atsakinga už asmenis, deleguotus į įvarias universiteto struktūras: apeliacijų komisiją, studijų programų komitetą, klinikinių medicinos bazių skirstymo komisiją, dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrių, fakulteto tarybą, ginčų nagrinėjimo komisiją, universiteto tarybą, senatą, rektoratą, studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisiją, bendrabučių komisiją, dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisija, priėmimų rezultatų tvirtinimo komisiją, stipendijų skirstymo komisiją ir kitas komisijas bei tarybas.

IMG_7375Gabrielė Tvaskutė

El. paštas.: Gtvaskus@gmail.com

Tel.: 

Vice prezidentė tarptautiniams reikalams atsakinga už tarptautinių studentų integravimą į universitetą, taip pat ji bendrauja su kitais užsienio universitetais.

IMG_7271Giedrė Salyklytė

El. paštas.: giedresalyklyte@gmail.com

Tel.: 867844224

LSP koordinatorius atsakingas už Lietuvos Studento Pažymėjimą mūsų universitete, už jo esamas problemas.

IMG_7171Akvilė Vasiliauskaitė

El. paštas.: akvivasiakva@gmail.com

Tel.: 861513787

Akademinis komitetas atsakingas už studijų kokybės, studijų proceso organizavimo klausimus.

IMG_7239Benita Žemgulytė

El. paštas.: benita.zemgulyte@gmail.com

Tel.: 863656931

Socialinis komitetas atsakingas už studentų socialinės gerovės universitete užtikrinimą.

IMG_7402Aistė Katolikaitė

El. paštas.: katolikaiteaiste@gmail.com

Tel.: 863657810

Marketingo ir projektų komitetas atsakingas už bendradarbiavimą su organizacijos rėmėjais, naujų rėmėjų paiešką ir projektų rašymą ir įgyvendinimą.


IMG_7179Ieva Šeškevičiūtė

El. paštas.: ieva.seskeviciute@gmail.com

Tel.: 869266975

Informacinis komitetas atsakingas už informacijos apie LSMU SA, LSMU ir kitos studentams aktualios informacijos sklaidą.

IMG_7324Elvinas Kuchta

El. paštas.: elvinaskuch@gmail.com

Tel.: 865751758

Laisvalaikio komitetas atsakingas už renginius, minėjimus bei šventes pačiame universitete ir už jo ribų.

Debora Studer

El. paštas.: studerd@gmx.ch

Tel.: 862204703

Tarptautinis komitetas atsakingas už tarptautinių studentų studijų kokybės gerinimą, tarptautinių studentų integravimą.

IMG_7143Justina Veronika Matusevičiūtė

El. paštas.: justina.matus@gmail.com

Tel.: 863469339

Kuratorių projekto koordinatorė atsakinga už būsimų arba esamų kuratorių veiklą bei jų rengimą.

IMG_7334Monika Martinkėnaitė

El. paštas.: monikakotryna@yahoo.com

Tel.: 863469339

Kuratorių projekto koordinatorė atsakinga už būsimų arba esamų kuratorių veiklą bei jų rengimą.

IMG_7354Ieva Šmitaitė

El. paštas.: ieva.smit.ieva@gmail.com

Tel.: 860775696

Atsakinga už Studentų atstovybėje esamus vidinius renginius, narių motyvavimą, narių kompetencijos kėlimą, mokymų organizavimą kartu su Vice prezidentu vidaus reikalams bei kitus žmogiškuosius išteklius.

IMG_7211Ernest Kostenko

El. paštas.: kostenkoernestas@gmail.com

Tel.: 860030652

Atsakingas už Studentų atstovybėje esamus vidinius renginius, narių motyvavimą, narių kompetencijos kėlimą, mokymų organizavimą kartu su Vice prezidentu vidaus reikalams bei kitus žmogiškuosius išteklius.

IMG_7381Ineta Skaringaitė

El. paštas.: ineta.ska@gmail.com

Tel.: 868858888

Atsakinga už biuro veiklą, budėjimų tvarka atstovybėje.

Deividas Tumėnas

El. paštas.: deividas.tum@gmail.com

Tel.: 869288480

Atsakingas už tvarką ir jos palaikymą Studentų atstovybėje.